31/08/2021

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Słuchaczu, Uczniu!

Pamiętaj, aby do 15 września odwiedzić nasz sekretariat i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2022

Możesz ją wypełnić samodzielnie, pobierając formularz załączony poniżej lub z naszą pomocą w sekretariacie :-)

WAŻNE! 

Przystąpienie do wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie jest warunkiem ukończenia szkoły policealnej / technikum

 

Dodatkowe informacje

  • Deklaracja powinna być wypełniona czarnym kolorem, nieżelowym wkładem, drukowanymi literami;
  • Deklaracja powinna być uzupełniona zgodnie z załączoną poniżej legendą 
  • Należy złożyć tylko jeden podpis tj. pod adnotacją o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Słuchacze i uczniowie, którzy przystępują po raz pierwszy do egzaminu zawodowego, dla danej kwalifikacji powinni zaznaczyć tylko i wyłącznie frazę "po raz pierwszy";

Pliki do pobrania:

Deklaracja (szkoła policealna, technikum)

Deklaracja (KKZ)

Legenda