24/11/2018

Szlachetna Paczka

Rada Słuchaczy Collegium Medycznego Medica wraz z opiekunem Barbara Żukowską, zwracają się z prośbą do koleżanek i kolegów, uczniów i wykładowców o wsparcie naszej inicjatywy związanej z niesieniem pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla każdego z nas okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, to czas radosny przepełniony nadzieją i wiarą. Niestety wiemy, że nie dla wszystkich. Sami nie jesteśmy w stanie zrobić zbyt wiele, ale Wasze wsparcie, pomoc i zrozumienie pozwolą nam sprawić, że w kilku domach, dziecięcych serduszkach na chwilę zawita radość. Niejednokrotnie pokazaliście, że los osób potrzebujących nie jest dla Was obojętny. Dlatego dziś jesteśmy spokojni, bo wiemy, że możemy na Was liczyć. Każda nasza inicjatywa będzie poprzedzona dokładną informacją, w której przedstawimy sytuację osób objętych wspólną pomocą.

Pani Hanna (50 l.) samotnie wychowuje córkę Olę (9 l.). 1,5 roku temu dotknęła je obie tragedia.

Po ciężkiej chorobie zmarł tata Oli. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Pani Hanna była z nim bardzo szczęśliwa i stara się zapewnić ten stan swojej córce. Aby całkowicie nie pogrążyć się w rozpaczy podjęła pracę jako opiekun świetlicy wiejskiej. Kontakt z dziećmi, organizowanie im zajęć, działanie na rzecz swojej małej społeczności daje jej mnóstwo satysfakcji mimo bardzo małej zapłaty. Pani Hanna aktualnie utrzymuje się z córką z zasiłków (624 zł) i renty rodzinnej, wypłaty za pracę w świetlicy (370 zł). Córka Ola jest uczennicą szkoły podstawowej, dobrze sobie radzi z nauką. Łączny dochód rodziny to 1884 zł miesięcznie. Dużą część pochłaniają opłaty za mieszkanie i opał na zimę (ok. 750 zł). Na życie pozostaje im ok. 550 zł na osobę. Zapewnienie właściwych warunków i poczucia bezpieczeństwa córce w tej sytuacji jest bardzo trudne, jednak to ona jest największą motywacją dla Pani Hanny, która aktywnie poszukuje nowych możliwości zarobku. W swoim miejscu zamieszkania założyła z innymi mieszkankami organizację pozarządową, pozyskały dotację na doposażenie świetlicy wiejskiej, mają też inne plany związane z tym miejscem. Najpilniejszą potrzebą dla rodziny jest opał (drewno) na zimę. Odciążenie budżetu z tego wydatku pozwoli na przeprowadzenie drobnego odświeżenia mieszkania. Aby spełnić to marzenie Pani Hanna jako najważniejsze potrzeby wymienia farbę oraz panele.

Jesteśmy w stanie pomóc Pani Hannie w zabezpieczeniu jej najważniejszych i najpilniejszych potrzeb. Chcemy zakupić dla niej pralkę i produkty spożywcze. Ale bardzo potrzebujemy Waszej pomocy. Gdyby każdy z nas wpłacił 2 zł do przygotowanych skarbonek to jesteśmy pewni, że uzbieramy wystarczającą kwotę. W tym tygodniu podczas zjazdu przedstawiciele Rady Słuchaczy oraz Opiekun będą odwiedzać Was oraz Waszych wykładowców podczas zajęć. Osoby chętne, chcące wesprzeć naszą akcję zapraszamy do przygotowania drobnej kwoty, którą będziemy wrzucać do skarbonki. Jej zawartość zostanie komisyjnie przeliczona i przeznaczona w całości na zakupy dla rodziny.