Jesteś tutaj

ECDL – Centrum Egzaminacyjne

MEDICA AUTORYZOWANYM CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL

Medica jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL (European Computer Driving Licence) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Posiadamy wysoko wyposażone laboratoria komputerowe, w których prowadzimy kursy i egzaminy  na europejskie komputerowe prawo jazdy.  Jesteśmy również Mobilnym Centrum Egzaminacyjne ECDL, które uprawnia nas do wykonywania egzaminów poza naszym Centrum Egzaminacyjnym w siedzibie zamawiającego. 

EGZAMINY I CERTYFIKATY

Obecnie mamy możliwość egzaminowania i wydawania następujących certyfikatów:

ECDL Core

7 egzaminów potwierdzających  podstawowe umiejętności obsługi komputera, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu codziennym: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Potwierdzeniem kwalifikacji ECDL Core jest certyfikat, którego wzory pokazane są poniżej.  Certyfikat ECDL Core jest ważny bezterminowo. 

 

 

ECDL PTI Standard

Certyfikat ECDL STANDARD zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe.

Potwierdzeniem kwalifikacji ECDL STANDARD jest certyfikat, pokazany poniżej. Certyfikat ECDL STANDARD jest ważny bezterminowo.

 

ECDL Advanced

4 egzaminy praktyczne na poziomie zaawansowanym: przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna.

Potwierdzeniem kwalifikacji ECDL ADVANCED jest certyfikat, którego wzory pokazane są poniżej. Certyfikat ECDL ADVANCED jest ważny bezterminowo.

CENNIK

Aktualne informacje oraz opłaty znajdziesz tutaj: http://ecdl.pl/cennik/

Kliknij aby się zapisać online!