Jesteś tutaj

Cukiernik

Zawód: Cukiernik 751201

 

Kwalifikacje

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

 

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

Praca: cukiernie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Plan nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ – Język obcy w przemyśle spożywczym20
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno – gastronomiczneg
Podstawy technologii żywności40
Technika w przetwórstwie spożywczym108
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
Magazynowanie surowców cukierniczych141
Wytwarzanie wyrobów cukierniczych141
Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji141
RAZEM:651

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

 

Przy zapisie wymagamy:

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
• 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

Materiały do pobrania