Jesteś tutaj

Elektryk

Zawód: Elektryk 741103

Kwalifikacje

  • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; 
  • E.8. Montaż i konserwacja instalacjielektrycznych

Warunki rekrutacji

  • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
  • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o E.24. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik elektryk.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, . Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Dlaczego elektryk?

Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.

Praca

Miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Szczegółowe warunki pracy determinuje zajmowane przez niego stanowisko.Elektryk pracujący przy kładzeniu nowych instalacji pracuje na budowie. W pogotowiu energetycznym będzie on często się przemieszczał i usuwał awarie. Elektryk odpowiedzialny za sieć elektryczną w zakładzie pracy będzie działał na jego terenie. Z kolei osoba zajmująca się elektromechaniką samochodową zwykle prowadzi warsztat, do którego przychodzą klienci.

Plan nauczania
Plan nauczaniaLiczba godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ – Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno – elektronicznego
Technologia i materiałoznawstwo10
Pracownia pomiarów elektrycznych56
Podstawy elektrotechniki i elektroniki72
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych146
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych147
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż instalacji elektrycznych114
Konserwacja instalacji elektrycznych114
RAZEM749

Praktyka zawodowa

brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Przy zapisie wymagamy

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
  •  Podanie o przyjęci (na druku szkoły) lub formularz.

DOKUMENTY DO POBRANIA