Jesteś tutaj

Kelner

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie)
wieczorowy

Zawód: Kelner 513101

Kwalifikacje

  • K1 – Wykonywanie usług kelnerskich (T.9)
  • K2 – Organizacja usług gastronomicznych (T.10)

Możesz wybrać jeden poziom i uzyskać zaświadczenie o posiadaniu danej kwalifikacji w zawodzie lub ukończyć wszystkie dwa poziomy K1, K2 i uzyskać tytuł zawodowy.

Warunki rekrutacji

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Dlaczego zawód kelner?

Kelner zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie, serwuje potrawy i napoje; przygotowuje sale konsumpcyjną do obsługi kelnerskiej, nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe); udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania; doradza odpowiedni asortyment potraw i napojów w zależności od wymagań dietetycznych, przyzwyczajeń i specyfiki kuchni (regionalna, staropolska, innych narodów); przyjmuje i rejestruje zamówienia, pobiera potrawy i napoje z kuchni i bufetów oraz ocenianie ich dekoracji i estetyki;

Praca

Wszystkie zakłady gastronomiczne : restauracje, kawiarnie, hotele itp…

Plan nauczaniaLiczba godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy30
PDG – Podstawy działalności gospodarczej30
JOZ – Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej30
OMZ – Organizacja pracy zespołu30
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno – gastronomicznego
Zasady żywienia60
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem100
Maszyny i urządzenia w gastronomii60
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
Sporządzanie potraw i napojów205
Obsługiwanie gości205
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.10. Organizacja usług gastronomicznych
Planowanie usług gastronomicznych205
Rozliczanie usług gastronomicznych205
RAZEM1190

Praktyka zawodowa

8 tygodni = 320 godzin w tym , co najmniej 4 tygodnie w zakładzie gastronomii świadczącym pełny zakres usług kelnerskich

Przy zapisie wymagamy

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

DOKUMENTY DO POBRANIA