Jesteś tutaj

Optyk – mechanik

Liczba semestrów: 
3
Tryby: 
dzienny
zaoczny

 

Zawód: Optyk – mechanik 731104

Kwalifikacje

  • M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Warunki rekrutacji

  • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
  • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o M.30. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik optyk.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Dlaczego optyk mechanik?

Optyk-mechanik wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu optycznego, m.in. aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników, a także zespołów, takich jak przekładnie, mechanizmy napędowe i pomocnicze. Reguluje i sprawdza działanie zmontowanego sprzętu optycznego, posługując się narzędziami i maszynami ślusarsko-montażowymi ora przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Wykonuje podstawowe operacje ślusarskie, jak: piłowanie, wiercenie, frasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. Przeprowadza konserwacje i regulacje układów optycznych. Wykonuje demontaż i montaż sprzętu laboratoryjnego, geodezyjnego i obserwacyjnego, ciemniowego, mikroskopów, mechanizmów przekładni i napędowych oraz układów oświetlających.

Praca

pracownie optyczne, salony optyczne, gabinety opto-metryczno-kontaktologiczne, serwisy napraw sprzętu optycznego, zakłady produkujące sprzęt optyczny.

Plan nauczania
Plan nauczaniaLiczba godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ – Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczego – hutniczego
Podstawy technologii maszyn59
Optyka z elementami elektrotechniki i elektroniki144
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu98
Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych97
Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych98
Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych97
RAZEM683

Praktyka zawodowa

brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Przy zapisie wymagamy

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

DOKUMENTY DO POBRANIA