Jesteś tutaj

Piekarz

Liczba semestrów: 
3
Tryby: 
dzienny
zaoczny

 

Zawód: Piekarz 751204

Kwalifikacje

  • T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

Warunki rekrutacji

  • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
  • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Dlaczego piekarz?

Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. Przykładowe zadania zawodowe to: przygotowanie surowców do produkcji, wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa, dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa, wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich, schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa, dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji itd.

Praca

piekarnie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Plan nauczania
Plan nauczaniaLiczba godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ – Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno – gastronomicznego
Podstawy technologii żywności53
Technika w przetwórstwie spożywczym85
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
Magazynowanie surowców piekarskich141
Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich141
Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciast141
RAZEM651

Praktyka zawodowa

brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

DOKUMENTY DO POBRANIA