Jesteś tutaj

Technik administracji

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy
Liczba semestrów: 2
Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)
Symbol cyfrowy zawodu: 334306
Kwalifikacje: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji i posiadając wykształcenie średnie otrzyma dyplom zawodowy w zawodzie oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,

 • gimnazjalne,

 • zawodowe,

 • średnie,

 • wyższe.

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim

Dyplom zawodowy i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technika administracji otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik administracji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom zawodowy,

 • tytuł zawodowy technika administracji,

 • prawo do wykonywania zawodu,

 • suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Kliknij aby się zapisać online!

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • patronat pracodawców

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
  2. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
  3. Organizacja pracy biurowej
  4. Podstawy prawa administracyjnego
  5. Podstawy prawa cywilnego
  6. Podstawy prawa pracy
  7. Podstawy prawa finansowego
  8. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Pracownia pracy biurowej
  2. Postępowanie w administracji

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 h

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin zawodowy EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji odbywa się pod koniec II semestru

Dokumenty do pobrania