Jesteś tutaj

Technik elektryk

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
zaoczny

Kliknij aby się zapisać online!

 

Zawód: technik elektryk 311303

Kwalifikacje

  • E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
  • E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji E.7. może uzyskać tytuł Elektromechanik, a po uzyskaniu kwalifikacji E.7. i E.8. może uzyskać tytuł Elektryk. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Dlaczego technik elektryk?

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praca

Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.

Plan nauczaniaLiczba godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

Praktyki zawodowe 4 tygodne = 160 godzin

Przy zapisie wymagamy:
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
• 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

DOKUMENTY DO POBRANIA