Jesteś tutaj

Technik elektryk

Informacje

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
zaoczny

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy
Liczba semestrów: 4
Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)
Symbol cyfrowy zawodu: 311303
Kwalifikacje:

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów zawodowych, w zakresie kwalifikacji

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji oraz po zdaniu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i posiadając wykształcenie średnie otrzyma dyplom zawodowy w zawodzie oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,

 • gimnazjalne,

 • zawodowe,

 • średnie,

 • wyższe.

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim

Dyplom zawodowy i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technika elektryka otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik elektryk - ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom zawodowy,

 • tytuł zawodowy technika elektryka,

 • prawo do wykonywania zawodu,

 • suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Kliknij aby się zapisać online!

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • patronat pracodawców 

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Będziesz mógł pracować w

 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy elektrotechniki
 • Instalacje elektryczne
 • Maszyny elektryczne
 • Urządzenia elektryczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Użytkowanie instalacji elektrycznych
 • Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pomiary elektryczne
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
 • Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 h

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin zawodowy ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych odbywa się pod koniec III semestru

Egzamin zawodowy ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych odbywa się pod koniec IV semestru

DOKUMENTY DO POBRANIA