Jesteś tutaj

Technik informatyk

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy
Liczba semestrów: 2
Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)
Symbol cyfrowy zawodu: 351203
Kwalifikacje:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, w zakresie odpowiednio kwalifikacji EE.08 i/lub EE.09, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji oraz po zdaniu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i posiadając wykształcenie średnie otrzyma dyplom zawodowy w zawodzie oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,

 • gimnazjalne,

 • zawodowe,

 • średnie,

 • wyższe.

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim

Dyplom zawodowy i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technika informatyka otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik informatyk  EE.08  i EE.09

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom zawodowy,

 • tytuł zawodowy technika informatyka,

 • prawo do wykonywania zawodu,

 • suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Kliknij aby się zapisać online!

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • patronat pracodawców 

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Technik Informatyk może podjąć pracę w firmach zajmujących się min.:

 • projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • projektowaniem UI,
 • modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Działalność gospodarcza
 3. Język obcy zawodowy
 4. Kompetencje społeczne i praca małych zespołów
 5. Urządzenia techniki komputerowej
 6. Systemy operacyjne
 7. Lokalne sieci komputerowe
 8. Witryny i aplikacje internetowe
 9. Lokalne systemy baz danych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 2. Administracja systemami operacyjnymi
 3. Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 4. Tworzenie i administrowanie bazami danych
 5. Aplikacje desktopowe i mobilne
 6. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci odbywa się pod koniec I semestru

Egzamin zawodowy EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych odbywa się pod koniec II semestru

DOKUMENTY DO POBRANIA