Jesteś tutaj

Technik rachunkowości

Nasz kurs rachunkowości w Stargardzie obejmuje wiedzę z zakresu.: prowadzenia rejestru transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdzania dokładność dokumentów, obliczania różnego rodzaju rozliczeń czy bilansów, sporządzania raportów finansowych w oparciu o przepisy prawa podatkowego,...

...dokonywania rozliczeń z fiskusem, ewidencjonowania dokumentów finansowych, rachunków, faktur.

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy
Liczba semestrów: 4
Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)
Symbol cyfrowy zawodu: 431103
Kwalifikacje:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów zawodowych, w zakresie kwalifikacji

  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

  EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

  przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

  Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji oraz po zdaniu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i posiadając wykształcenie średnie otrzyma dyplom zawodowy w zawodzie oraz prawo do wykonywania zawodu.

  Kto może uczestniczyć w kkz?

  W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,

 • gimnazjalne,

 • zawodowe,

 • średnie,

 • wyższe.

 • Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim

 • Dyplom zawodowY i tytuł zawodowy

  Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technika elektryka otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik rachunkowości - EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

  EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

  oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom zawodowY,

 • tytuł zawodowy technika rachunkowości,

 • prawo do wykonywania zawodu,

 • suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Kliknij aby się zapisać online!

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • patronat pracodawców 

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Będziesz mógł pracować w

 

 • w przedsiębiorstwach
 • w organizacjach gospodarczych
 • w instytucjach finansowych
 • w jednostkach finansów publicznych
 • w kancelariach doradczych i audytorskich
 • w biurach rachunkowych
 • w bankach

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej
 2. Polityka i organizacja przedsiębiorstw
 3. Elementy statystyki opisowej
 4. Kadry i płace
 5. Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
 6. Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
 7. Sprawozdawczość i analiza finansowa
 8. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
 2. Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
 3. Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej
 4. Systemy komputerowe w rachunkowości

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 h

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin zawodowy EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych odbywa się pod koniec II semestru

Egzamin zawodowy EKA.07. Prowadzenie rachunkowości odbywa się pod koniec IV semestru

Dokumenty do pobrania