Jesteś tutaj

Sekretarka medyczna / Rejestratorka medyczna

Nowoczesne, coraz bardziej popularne podejście do pacjenta, zakłada jego obsługę na wysokim poziomie od samego wejścia, dlatego placówki służby zdrowia coraz większy nacisk kładą na znalezienie odpowiedniej sekretarki medycznej / rejestratorki medycznej. My nauczymy Cię jak być najlepszą wizytówką szpitala czy przychodni.

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
zaoczny
wieczorowy

Wiadomości ogólne

 • niepubliczna roczna szkoła policealna posiadająca wpis do ewidencji działalności oświatowej wydany przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie, oparta na autorskich programach nauczania pracowników naukowych C.M. Medica – zawody zgodne z Polską Klasyfikacja Zawodów
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry)
 • słuchacze rocznej szkoły policealnej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej BU/ państwowe świadectwo MEN ukończenia kursu oraz dyplom z certyfikatem C.M. Medica

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunku
 • stypendia naukowe

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • kartę zniżkową na ofertę Partnerów (restauracje, kluby fitness, itp...)
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • przyjmować zgłoszenia pacjentów
 • umawiać terminy świadczenia usług zdrowotnych
 • kierować pacjentów do właściwych placówek służby zdrowia
 • prowadzić dokumentację zdrowotną osób objętych opieką
 • przyjmować przyniesione przez pacjentów preparaty do badań, opisywać oraz kierować je do właściwych laboratoriów
 • wydawać wyniki badań
 • gromadzić, segregować i archiwizować dokumentację medyczną (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań itp.)
 • udzielać informacji o świadczonych usługach medycznych
 • weryfikować ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informować ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń
 • prowadzić ewidencję wykonywanych usług medycznych, wystawiać faktury oraz przyjmować płatność za świadczone usługi (w prywatnych placówkach)
 • współpracować z lekarzami i pielęgniarkami na terenie placówki, prowadzić rejestr obecności poszczególnych członków personelu medycznego.

Będziesz mógł/mogła pracować w

 • szpitalach
 • prywatnych klinikach i gabinetach
 • przychodniach lekarskich
 • przychodniach stomatologicznych
 • laboratoriach

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 2. podstawy wiedzy o zagrozeniach zdrowia i życia
 3. działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. pierwsza pomoc przedmedyczna
 2. komunikacja interpersonalna i etyka zawodu
 3. dyscypliny lekarskie oraz badania diagnostyczne
 4. obsługa informatyczna rejestracji medycznej
 5. organizacja i dokumentacja pracy rejestracji medycznej

PRAKTYKA ZAWODOWA

Wymiar praktyk zawodowych

semestr I – 2 tyg. ( 80h)
semestr II – 2 tyg. (80h)

 

EGZAMIN ZAWODOWY WEWNĘTRZNY

Egzamin końcowy odbywa się pod koniec II semestru