Jesteś tutaj

Technik dentystyczny

Bezpłatna nauka! Jako technik dentystyczny będziesz mógł wykonywać wszelkie konstrukcje protetyki dentystycznej. Zdobędziesz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu i będziesz pracował w ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem wykonując laboratoryjne prace z dziedziny stomatologii.

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy

Wiadomości ogólne

 • medyczna szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa zdrowia
 • bezpłatny kierunek kształcenia!
 • nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): technik dentystyczny, symbol: 321402
 • kwalifikacje: Z.17 – wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe.
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • doświadczeni wykładowcy praktycy.
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naulowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.

 • projektować konstrukcje protetyczne, analizować i oceniać wykonywane projekty
 • sporządzać gipsowe modele diagnostyczne i robocze szczęki i żuchwy, na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę
 • wykonywać wzorniki zgryzowe
 • wykonywać korony zębowe, protezy, aparaty ortodontyczne oraz szyny, obturatory i epitezy stosowane do rehabilitacji narządu żucia
 • wykonywać naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • umocowywać modele robocze w artykulatorach lub zgryzadłach
 • użytkować urządzenia i aparaturę specjalistyczną

A ponadto nauczysz się:

 • opisywać profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne działanie protez
 • określać typy uzębienia i odmiany zębów stałych i mlecznych
 • korzystać z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia
 • współpracować z zespołem dentystycznym
 • prowadzić dokumentację wykonywanych prac protetycznych wraz z rozliczeniem zużytego materiału i kosztów wykonawstwa obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w pracowni protetycznej
 • nie poniesiesz dodatkowych opłat za wpisowe, świadectwo, legitymację, egzaminy, materiały do zajęć
 • proponujemy zniżki dla rodziny i znajomych na naukę w MEDICE
 • proponujemy zniżki na drugim kierunku
 • uczymy we własnych salach
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu
 • masz możliwość skorzystania z usług Biura Karier MEDICA, które pomoże Ci w znalezieniu praktyk, staży oraz pracy

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • pracowniach protetycznych
 • pracowniach ortodontycznych
 • laboratorium dentystycznym
 • prowadzić własną firmę - pracownię protetyczną

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • anatomia
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • teoria ortodoncji
 • podstawy etyki zawodowej
 • organizacja i prowadzenie działalności zawodowej
 • promocja zdrowia i pierwsza pomoc
 • technologie informatyczne
 • język obcy zawodowy
 • język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia techniki dentystycznej
 • pracownia techniki ortodontycznej
 • wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodontycznej

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr I – 2 tyg. ( 80h)
semestr II – 2 tyg. (80h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin z kwalifikacji Z.17 odbywa się pod koniec V semestru

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!