Jesteś tutaj

Technik elektroradiolog

Bezpłatna nauka! Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Informacje

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
Czesne: 
0 zł

Symbol cyfrowy zawodu: 321103

Kwalifikacje: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik elektroradiolog, symbol: 321103
 • kwalifikacje: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe.
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • doświadczeni wykładowcy praktycy.
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem i z pasją!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajmy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.

 • przygotować stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych
 • przygotować pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywać pracę związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywać, samodzielnie lub w zespole, badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej (m.in. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, diagnostyka izotopowa, EKG, EEG, audiometria, spirometria)
 • analizować wykonane badania diagnostyczne, zabiegi w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza
 • prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych
 • wdrażać i koordynować system zarządzania jakością

Będziesz mógł/mogła pracować w :

 • zakładach medycyny nuklearnej, teleradiologii, brachyterapii
 • pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej
 • pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
 • pracownie hemodynamiki/ kardioangiografii, pracownie elektrofizjologii/ elektroterapii serca i kontroli rozruszników
 • pracownie diagnostyki radiologicznej np. rentgenowskich, termografii komputerowej, mammografii, densytometrii kośćca, badań naczyniowych
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakłady radioterapii
 • pracownie rentgenowskie (RTG), pracownie tomografii komputerowej (TK), pracownie rezonansu magnetycznego (MR)
 • pracownie elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego, audiologii, elektroencefalografii, ultrasonografii, diagnostyki oddechowej

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz podstawy prawne zawodu
 • Zarys zdrowia publicznego
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Zarys patofizjologii
 • Fizyczne podstawy elektroradiologii
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Radioterapia
 • Ochrona radiologiczna
 • Aparatura elektromedyczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia anatomii radiologicznej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Pracownia diagnostyki elektromedycznej
 • Pracownia radioterapii
 • Pracownia pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Pracownia technologii informatycznych w elektroradiologii

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (210 h)

semestr II – 2 tyg. (70h)

semestr III – 2 tyg. (70h)

semestr IV – 2 tyg. (70h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii odbywa się pod koniec V semestru.

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!