Cukiernik

Liczba semestrów: 
6
Tryby: 
wieczorowy
młodzieżowy

Jesteś kreatywny i lubisz słodkości?  Zawód cukiernik będzie dla Ciebie Idealny!

Ten zawód to praca i przyjemność w jednym!

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.

Wiadomości ogólne

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 • Nauka trwa 3 lata
 • Podbudowa: gimnazjum
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Cukiernik, symbol: 751201
 • Kwalifikacje:T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Informacje dodatkowe

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Dlaczego Medica?

 • Bezpłatna szkoła!
 • Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Nowoczesne pracownie zawodowe i pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni nauczyciele praktycy
 • Zajęcia praktyczne u pracodawców
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Możliwość nauki dwóch zawodów – bez żadnych dodatkowych opłat!
 • Zniżki na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Bezpłatny zestaw podręczników na rozpoczęcie nauki!

 

Wydajemy:

Bez żadnych opłat

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się

Między innymi

 • określać rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania;
 • posługiwać się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych;
 • planować proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych;
 • dobierać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
 • przygotowywać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
 • dobierać maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej;
 • przeprowadzać ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
 • sporządzać półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze;
 • przestrzegać Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

A ponadto nauczysz się

 • opracowywać projekty dekoracji wyrobów cukierniczych;
 • dobierać surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych;
 • obsługiwać urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
 • posługiwać się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych;
 • wykonywać elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
 • dekorować wyroby cukiernicze;
 • dobierać sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych;
 • obsługiwać urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych;
 • konfekcjonować wyroby cukiernicze;
 • dobierać urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
 • obsługiwać urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
 • magazynować gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji;
 • monitorować krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych.