Jesteś tutaj

Elektryk

Liczba semestrów: 
6
Tryby: 
wieczorowy
młodzieżowy

Wiadomości ogólne

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 • Nauka trwa 3 lata
 • Podbudowa: gimnazjum
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Elektryk, symbol 741103
 • Kwalifikacje: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Dlaczego Medica?

 • Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Nowoczesne pracownie zawodowe i pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni nauczyciele praktycy
 • Zajęcia praktyczne u pracodawców
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Możliwość nauki dwóch zawodów – bez żadnych dodatkowych opłat!
 • Zniżki na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Bezpłatny zestaw podręczników na rozpoczęcie nauki!

Wydajemy bez żadnych opłat:

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej

Ponadto nauczysz się:

 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Informacje dodatkowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Historia
 4. Wiedza o społeczeństwie
 5. Podstawy przedsiębiorczo
 6. Geografia
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Fizyka
 10. Matematyka
 11. Informatyka
 12. Wychowanie fizyczne
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa
 14. Zajęcia z wychowawcą

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Elektrotechnika i elektronika
 2. Maszyny i urządzenia elektryczne
 3. Instalacje elektryczne
 4. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
 5. Język obcy w branży elektrycznej

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Pomiary elektryczne i elektroniczne
 2. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne
 3. Montaż instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację E.7. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację E.8. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.