Jesteś tutaj

Elektryk

Liczba semestrów: 
6
Tryby: 
wieczorowy
młodzieżowy

Zawód elektryka niewątpliwie jest obecnie bardzo poszukiwanym i atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem i konserwacją urządzeń elektrycznych oraz różnego rodzaju maszyn. Jeśli jesteś osobą twórczą i odpowiedzialną, lubisz wyzwania – ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Zdobędziesz go w naszej szkole! Bezpośredni kontakt z praktykami  w trakcie zajęć praktycznych uczyni Cię kreatywnym specjalistą w swojej dziedzinie.

Rozwój naszych uczniów jest dla nas najważniejszy, dlatego dzielimy się z Wami naszą pasją do nauczania.
Podstawą dobrego wykształcenia w zawodzie elektryka jest zamiłowanie ucznia oraz oferowane przez naszą szkołę bardzo dobre zaplecze dydaktyczne i praktyczna nauka w profesjonalnych pracowniach pod okiem praktyków.

WIADOMOŚCI OGÓLNE

 • Szkoła Branżowa I Stopnia posiada pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 • Nauka trwa 3 lata
 • Podbudowa: gimnazjum, szkoła podstawowa
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej) a także wykształcenie zasadnicze branżowe
 • Koszt nauki 150,00 zł miesięcznie
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Elektryk 741103
 • Kwalifikacje: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika elektryka będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia.

Nauczysz się m.in.:

 • projektowania instalacji i sieci elektrycznych
 • instalacji i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montażu instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną
 • wykonywania przeglądów technicznych
 • konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i kablowych
 • przeprowadzania konserwacji oraz naprawy układów automatyki

DOKUMENTY DO POBRANIA