Rolnik

Współczesne gospodarstwa odbiegają od stereotypu zacofanej wsi i przypominają już raczej nowoczesne firmy. A takie potrzebują wykształconych zarządców i pracowników. Przekażemy Ci całą naszą wiedzę jak uprawiać ziemię, by przynosiła zysk przez cały rok.

Liczba semestrów: 
6
Tryby: 
wieczorowy
młodzieżowy

Wiadomości ogólne

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 • Nauka trwa 3 lata
 • Podbudowa: gimnazjum
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Rolnik, symbol 613003
 • Kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Dlaczego Medica?

 • Bezpłatna szkoła!
 • Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Nowoczesne pracownie zawodowe i pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni nauczyciele praktycy
 • Zajęcia praktyczne u pracodawców
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Możliwość nauki dwóch zawodów – bez żadnych dodatkowych opłat!
 • Zniżki na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Bezpłatny zestaw podręczników na rozpoczęcie nauki!

Wydajemy bez żadnych opłat:

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej

Ponadto nauczysz się:

 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Informacje dodatkowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej lub w zawodzie Technik agrobiznesu po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Historia
 4. Wiedza o społeczeństwie
 5. Podstawy przedsiębiorczości
 6. Geografia
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Fizyka
 10. Matematyka
 11. Informatyka
 12. Wychowanie fizyczne
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa
 14. Zajęcia z wychowawcą

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Język obcy (angielski) w rolnictwie
 2. Przepisy ruchu drogowego
 3. Prowadzenie działalności rolniczej
 4. BHP w produkcji rolniczej
 5. Produkcja roślinna
 6. Produkcja zwierzęca
 7. Technika w rolnictwie

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Prowadzenie produkcji rolniczej - zajęcia praktyczne

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację R.3. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.