Jesteś tutaj

Sprzedawca

Liczba semestrów: 
6
Tryby: 
wieczorowy
młodzieżowy

Wiadomości ogólne

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 • Nauka trwa 3 lata
 • Podbudowa: gimnazjum
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Sprzedawca, symbol 522301
 • Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaży

Dlaczego Medica?

 • Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Nowoczesne pracownie zawodowe i pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni nauczyciele praktycy
 • Zajęcia praktyczne u pracodawców
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Możliwość nauki dwóch zawodów – bez żadnych dodatkowych opłat!
 • Zniżki na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Bezpłatny zestaw podręczników na rozpoczęcie nauki!

Wydajemy bez żadnych opłat:

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

Ponadto nauczysz się:

 • stosować różne formy i techniki sprzedaży
 • obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy
 • sporządzać dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów
 • stosować przepisy prawa dotyczące podatku VAT, praw konsumenta
 • przestrzegać procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 • obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

 

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Historia
 4. Wiedza o społeczeństwie
 5. Podstawy przedsiębiorczości
 6. Geografia
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Fizyka
 10. Matematyka
 11. Informatyka
 12. Wychowanie fizyczne
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa
 14. Zajęcia z wychowawcą

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Towar jako przedmiot handlu
 2. Organizacja i techniki sprzedaży
 3. Obsługa klientów
 4. Przedsiębiorca w handlu
 5. Język obcy w działalności handlowej

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Pracownia sprzedaży – zajęcia praktyczne

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.18. odbywa się pod koniec II semestru klasy III.