Jesteś tutaj

Technik rachunkowości

Żadna firma nie może istnieć bez księgowości, dlatego wybierając ten zawód można mieć pewność na znalezienie pracy. Podejmując pracę będziesz zajmować się min prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczeniami finansowymi i ich analizą oraz segregacją i gromadzeniem faktur i dokumentów finansowych.

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
zaoczny
wieczorowy

 

Jeśli więc lubisz liczyć, zestawiać i chcesz zawodowo zając się podatkami - jest to kierunek dla Ciebie!

WIADOMOŚCI OGÓLNE

 • Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium oświaty
 • nauka trwa 2 lata, tj.4 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód):  Technik rachunkowości
 • kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

DLACZEGO MEDICA?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • własne pracownie zawodowe
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:   

 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej
 • prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie
 • dokonywać rozliczeń finansowych
 • kontrolować dokumenty księgowe
 • sporządzać sprawozdania finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz przygotowywać je do weryfikacji
 • nadzorować terminy spłat zobowiązań
 • planować działania i przeprowadzać podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości
 • oceniać kondycję firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej
 • obsługiwać specjalistyczne komputerowe programy stosowane w księgowości
 • przechowywać dokumentację księgową

A ponadto nauczysz się:

 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego
 • prowadzić negocjacje
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • w biurach rachunkowo - podatkowych
 • bankach i instytucjach finansowych
 • działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw
 • firmach ubezpieczeniowych
 • zakładach budżetowych
 • urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • własnej firmie

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty ogólnokształcące

 • Wychowanie fizyczne (nie dotyczy formy stacjonarnej i zaocznej)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Biuro rachunkowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków

PRAKTYKA ZAWODOWA

Wymiar praktyk zawodowych

semestr II – 2tyg. (80h) 

semestr III – 2 tyg. (80h)

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (A.36.) odbywa się pod koniec II semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (A.65.) odbywa się pod koniec VI semestru