Jesteś tutaj

Technik ortopeda

Liczba semestrów: 
8
Tryby: 
dzienny

Technik ortopeda – zawód przyszłości!

Branża medyczna wciąż dynamicznie się rozwija, a sytuacja na medycznym rynku pracy zapowiada się dobrze dla wszystkich, którzy chcą znaleźć pewne zatrudnienie. Wykształcenie medyczne jest cenione nie tylko w Polsce, ale także i poza jej granicami, gdyż Europa starzeje się a dodatkowo rośnie liczba zachorowań powodujących amputacje. Zwiększa się również liczba wypadków powodujących trwałe kalectwo, dlatego wciąż wzrasta zapotrzebowanie na usługi techników ortopedycznych. Równocześnie rośnie postęp wiedzy w zakresie profilaktyki schorzeń układu ruchu co tworzy wiele możliwości pracy dla technika ortopedy w tej dziedzinie.

Technik ortopeda – zawód przyszłości!

Branża medyczna wciąż dynamicznie się rozwija, a sytuacja na medycznym rynku pracy zapowiada się dobrze dla wszystkich, którzy chcą znaleźć pewne zatrudnienie. Wykształcenie medyczne jest cenione nie tylko w Polsce, ale także i poza jej granicami, gdyż Europa starzeje się a dodatkowo rośnie liczba zachorowań powodujących amputacje. Zwiększa się również liczba wypadków powodujących trwałe kalectwo, dlatego wciąż wzrasta zapotrzebowanie na usługi techników ortopedycznych. Równocześnie rośnie postęp wiedzy w zakresie profilaktyki schorzeń układu ruchu co tworzy wiele możliwości pracy dla technika ortopedy w tej dziedzinie.

Wiadomości ogólne

 • bezpłatna nauka!
 • Technikum Medyczne Medica posiada uprawnienia szkoły publicznej, pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz pozytywna opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 4 lata
 • podbudowa: gimnazjum
 • zajęcia odbywają się w systemie młodzieżowym
 • możliwość zdobycia matury i zawodu
 • uczniowie otrzymują państwowe świadectwo i dyplom technika
 • uzyskany medyczny tytuł państwowy (zawód): Technik ortopeda, symbol: 321403
 • kwalifikacje: Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Dlaczego medica?

 • wysoka jakość kształcenia
 • ponad 50% zajęć praktycznych
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • patronat pracodawców, którzy czynnie uczestniczą w procesie dydaktycznym
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • stypendia naukowe
 • zajęcia sportowe ( basen, siłownia, fitness)
 • dodatkowe zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania, wykonywania oraz sprzedaży sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych
 • realizacji indywidualnych zamówień na przedmioty ortopedyczne
 • dostosowywania przedmiotów ortopedycznych do potrzeb użytkownika
 • prowadzenia instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi
 • wykonywania, montaż i demontaż oraz obróbka wykończeniowa przedmiotów ortopedycznych
 • doboru metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej
 • pobierania miar, wykonywania pozytywów gipsowych
 • doboru elementów i półfabrykatów do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • dokonywania okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych
 • współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zabezpieczenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny

Perspektywy zatrudnienia

 • przykliniczne, przyszpitalne zakłady wytwórstwa przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • w poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • w punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • w oddziałach szpitalnych i w przychodniach,
 • w rzemieślniczych zakładach usługowo-produkcyjnych

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • język polski
 • język niemiecki
 • język angielski
 • wiedza o kulturze
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatykajwychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zajęcia z wychowawcą
 • etyka
 • wychowanie do życia w Rodzinie

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające

 • fizyka
 • język angielski
 • język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • elementy psychologii i socjologii
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • język niemiecki zawodowy w ortopedii
 • podejmowanie i prowadzenie działalność gospodarczej w ortopedii
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja małych zespołów

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • zajęcia praktyczne
 • przedmioty ortopedyczne
 • materiałoznawstwo i technologia obróbki
 • biomechanika ortopedyczna

Praktyka zawodowa

8 tygodni x 7 godzin = 280 godzin
1 tydzień x 8 godzin = 40 godzin
Łącznie 9 tygodni – 320 godzin