Jesteś tutaj

Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych

Informacje

 

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu/miasto:
Termin ustalany po zebraniu się grupy / Szczecin
Przyjmuejmy zgłoszenia na kurs

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

PROMOCJA: Zniżka dla naszych kursantów: każdy kolejny kurs dla naszych kursantów ze zniżką 30%.

Czas trwania: 64 godziny
Tryb: weekendowy
Opłata za kurs: 700 zł​

 

O kursie

 • Intensywny ośmiodniowy kurs (64 godzin) weekendowym obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego
 • Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w  Warszawie
 • Kurs realizuje program zapisany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych oraz program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zatwierdzonym przez CMKP
 • Standardy działania przedstawiane na kursie zgodne są z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 oraz ITLS – International Trauma Life Support.
 • Kurs doskonalący ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. 2013, poz. 757 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. 77, poz. 525 )
 • Program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zatwierdzonym przez CMKP
 • Regulamin kursu przygotowany i opracowany przez Akademię Kształcenia Kadr Medica

TRENERZY/WYKŁADOWCY

Mariusz Chlebio

 • lekarz systemu
 • specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia
 • wieloletni, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec Collegium Medycznego Medica

Jacek Molik

 • ratownik medyczny
 • wieloletni, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec Collegium Medycznego Medica

Program

 1. System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach
 2. Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym zwanej dalej „ustawą” oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa
 3. Podstawy prawne i zasady współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa, a także służbami porządku publicznego, w tym zadania i zasady działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 4. Organizacja systemu powiadamiania
 5. Zasady i procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
 6. Zasady zbierania wywiadu medycznego, podstawy i algorytmy zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów medycznych, system kodowania i kwalifikacji wezwań.
 7. Wybrane zagadnienia z medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań dyspozytora medycznego
 8. Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami z zaburzeniami psychosomatycznymi
 9. Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z dziećmi.
 10. Zasady komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z osobami o utrudnionym kontakcie
 11. Podstawy odpowiedzialności karnej i cywilnej dyspozytora medycznego.
 12. Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady przekazywania niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy
 13. Zasady współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, wskazania do ich użycia i sposób dysponowania
 14. Zasady korzystania ze środków łączności dla potrzeb systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 15. Zasady korzystania ze sprzętu do nawigacji satelitarnej dla potrzeb systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 16. Zasady czytania i analiza map w pozycjonowaniu zdarzeń
 17. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych lub awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558, nr 74, poz. 676 oraz z 2006r. nr 50, poz. 360 i nr 191, poz. 1410).
 18. Zasady postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof
 19. Zasady koordynacji działań ratowniczych na poziomie województwa oraz w przypadku potrzeby użycia zespołów ratownictwa medycznego spoza obszaru województwa
 20. Zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego i zasady współpracy
 21. Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora
 22. Sytuacje pozorowane (ćwiczenia scenariusze)

OFERTA DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 500 607 705 lub pocztą elektroniczną na adres kursy@medica.edu.pl, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

 

ZAPISY NA KURS

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną (kursy@medica.edu.pl), tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za kurs.
Pierwsza ratę, zgodną z ofertą szkolenia, należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Wymogi dla uczestników kursu

 • wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego
 • co najmniej 5 lat zatrudnienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala
 • zatrudniony/a był/a na stanowisku dyspozytora medycznego w dniu wejścia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku a nie posiada w/w wykształcenia

 

W trakcie kursu otrzymasz

 • materiały szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

 

Egzamin, zaświadczenie

 • kurs doskonalący kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i egzaminu praktycznego
 • pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego i uzyskania wpisu do Karty Doskonalenia Zawodowego.

Uzyskane dokumenty

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego 
 • wpis do Karty Doskonalenia Zawodowego ( za pozytywny wynik egzaminu)

Płatności

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem w przeciągu 7 dni od wypełnienia zgłoszenia.

 

Nr konta: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958

Wpłaty należy dokonać jednorazowo lub ratalnie:

 •  350 zł  – w przeciągu 7 dni od wypełnienia karty zgłoszeniowej/ I rata,
 •  350 zł  – ostatecznie w dniu zakończenia kursu/ II rata.

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.