Jesteś tutaj

WOLUMETRIA TWARZY W OBRĘBIE BRUZD NOSOWO-WARGOWYCH, DOLINY ŁEZ, POLICZKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto: 
czerwiec 2021 r. / Szczecin
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 2 maja 2021 r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 8 godzin
Tryb: dzienny (9.00-15.30), wieczorowym (15.00-21.30)

Opłata za kurs: 690,00 zł

PROMOCJA: Oferta dla słuchaczy CM Medica -30%: 483,00 zł

Program szkolenia

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Procedur bezpieczeństwa i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym.

2. Podstawy anatomii i fizjologii skóry człowieka.

3. Obszary niebezpieczne w zabiegach wolumetrii twarzy.

4. Charakterystyka usieciowanego i nieusieciowanego kwasu hialuronowego.

5. Dostępne na rynku preparaty usieciowanego kwasu hialuronowego.

6. Rodzaje wypełnień wolumetria twarzy.

7. Trendy efektów wypełnień i możliwości dla Klienta.

8. Praca z ampułko-strzykawką – bezpieczeństwo kosmetologa oraz Klienta.

9. Anatomia twarzy, głębokości wkłuć.

10. Rodzaje i możliwości znieczuleń.

11. Przeciwwskazania i działania niepożądane przy zabiegach.

12. Kwalifikowanie Klienta do zabiegu:

 • konsultacja przed zabiegowa
 • wykluczenie przeciwwskazań do zabiegu
 • dokumentacja zabiegowa oraz zgody
 • dokumentacja fotograficzna

13. Przygotowanie Klienta do zabiegu:

 • ustalanie właściwej pozycji ciała Klienta w czasie zabiegu
 • środki pomocnicze do zabiegu: igły, kaniule, strzykawki, znieczulenie dodatkowe, zimne kompresy

14. Postępowanie przed i po zabiegu.

15. Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

CZĘŚĆ POKAZOWA

1. Zastosowanie kwasu hialuronowego do wolumetrii - pokazowy zabieg wykonywany przez szkoleniowca

 • miejsca i kierunek wkłucia
 • technika podawania preparatu w przypadku wypełniania
 • masaż oraz modelowanie wypełniacza

2. Panel dyskusyjny

Efekty szkolenia:

Uczestnik kursu nabywa umiejętności w doborze metod i substancji aktywnych poprawiających wygląd i likwidujących objawy starzenia.

Zapoznaje się ze sposobami jak szybko i bez chirurgicznej interwencji odmłodzić wygląd skóry, jak poprawić wygląd policzków, fałd nosowo-wargowych, dekoltu, dłoni.

Po szkoleniu uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: budowy skóry, zna dokładnie protokoły zabiegowe, ma wiedzę jak przeprowadzić konsultacje przed zabiegiem, ma wiedzę na temat wskazań i przeciwwskazań, ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z zabiegiem będącym przedmiotem szkolenia.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną lub  tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za szkolenie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

O miejscu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Płatności:

Wpłata na konto firmowe (mBank 52 1140 2017 0000 4802 1041 8384)

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

W trakcie szkolenia otrzymasz:

 • podręcznik do anatomii ludzkiego ciała
 • skrypt
 • długopis

Uzyskane dokumenty:

Państwowe zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 500 607 705 lub pocztą elektroniczną na adres kursy@medica.edu.pl, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, który można złożyć w sekretariacie C.M. Medica lub wysłać poprzez pocztę elektroniczna, na adres: kursy@medica.edu.pll.

Istnieje również możliwość zapisania się online.