Jesteś tutaj

WYKORZYSTANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO PRP JAKO SUBSTANCJI REWITALIZUJĄCEJ SKÓRĘ

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto: 
czerwiec 2021 r. / Szczecin
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 2 maja 2021 r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 6 godzin
Tryb: dzienny (9.00-15.30), wieczorowy (15.00-21.30)

Opłata za kurs: 690,00 zł

PROMOCJA: Oferta dla słuchaczy CM Medica -30%: 483,00 zł

Program szkolenia

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Osocze bogatopłytkowe PRP – historia metody

2. Definicja osocza bogatopłytkowego PRP

3. Mechanizm działania osocza bogatopłytkowego PRP

4. Pozyskiwanie osocza bogatopłytkowego PRP

5. Elementy morfotyczne krwi

6. Składniki osocza

8. Płytki krwi -TROMBOCYTY

9. Płytki krwi -funkcje

10. Omówienie czynników wzrostu

11. Metody otrzymywanie osocza bogatopłytkowego PRP

12. Pobranie krwi

13. Przygotowanie osocza bogatopłytkowego PRP

14. Techniki podania osocza bogatopłytkowego PRP

15. Zalety zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP

16. Konsultacja przedzabiegowa

  • wykluczenie przeciwwskazań do zabiegu
  • dokumentacja zabiegowa oraz zgody
  • dokumentacja fotograficzna

17. Przygotowanie Klienta do zabiegu

  • ustalanie właściwej pozycji ciała Klienta w czasie zabiegu
  • środki pomocnicze do zabiegu: igły, kaniule, strzykawki, znieczulenie dodatkowe, zimne kompresy

18. Postępowanie przed i po zabiegu

19. Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych

CZĘŚĆ POKAZOWA

1. Zastosowanie osocza bogatopłytkowego PRP w rewitalizacji skóry twarzy, szyi i dekoltu - pokazowy zabieg wykonywany przez szkoleniowca

  • miejsca i kierunek wkłucia
  • techniki podawania osocza bogatopłytkowego PRP

2. Panel dyskusyjny

Efekty szkolenia:

Uczestnik kursu nabywa umiejętności w zakresie wykorzystania i iniekcji osocza bogatopłytkowego PRP w rewitalizacji skóry.

Zapoznaje się ze sposobami jak szybko i bez chirurgicznej interwencji odmłodzić wygląd skóry, jak poprawić wygląd policzków, fałd nosowo-wargowych, dekoltu, dłoni.

Po szkoleniu uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: budowy skóry, zna dokładnie protokoły zabiegowe, ma wiedzę jak przeprowadzić konsultacje przed zabiegiem, ma wiedzę na temat wskazań i przeciwwskazań, ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z zabiegiem będącym przedmiotem szkolenia.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną lub tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za szkolenie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

O miejscu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Płatności:

Wpłata na konto firmowe (mBank 52 1140 2017 0000 4802 1041 8384 )

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

W trakcie szkolenia otrzymasz:

  • podręcznik do anatomii ludzkiego ciała
  • skrypt
  • długopis

Uzyskane dokumenty:

Państwowe zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 500 607 705 lub pocztą elektroniczną na adres kursy@medica.edu.pl, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, który można złożyć w sekretariacie C.M. Medica lub wysłać poprzez pocztę elektroniczna, na adres: kursy@medica.edu.pll.

Istnieje również możliwość zapisania się online.