Jesteś tutaj

Opiekun medyczny

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
zaoczny

 

Zawód: Opiekun medyczny 532102

Kwalifikacje

  • Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Warunki rekrutacji

  • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
  • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Dlaczego opiekun medyczny?

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Plan nauczania
Plan nauczaniaLiczba godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ – Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ – Organizacja pracy zespołu20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno – społecznego
Anatomia, fizjologia, patologia50
Medycyna zapobiegawcza44
Ekonomika, prawo i etyka30
Język migowy26
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej69
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej70
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną69
RAZEM468

Praktyka zawodowa

4 tygodnie (160 godzin) praktyk zawodowych

Przy zapisie wymagamy

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

DOKUMENTY DO POBRANIA