Jesteś tutaj

Opiekunka środowiskowa

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
zaoczny

 

Zawód: Opiekunka środowiskowa 341204

Kwalifikacje

  • A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Warunki rekrutacji

  • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
  • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Dlaczego opiekunka środowiska?

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

Praca

domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Plan nauczaniaLiczba godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ – Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ – Organizacja małych zespołów20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno – społecznego
Człowiek w środowisku społecznym14
Język migowy13
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych
Organizowanie prac opiekuńczych76
Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych76
Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej76
RAZEM365

Praktyka zawodowa

8 tygodni (320 godzin) praktyk zawodowych

Przy zapisie wymagamy

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

DOKUMENTY DO POBRANIA