Jesteś tutaj

Technik rolnik

Uzyskaj kwalifikacje rolnicze uznawane w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tytułem technika rolnictwa nabywanie ziemi rolniczej czy otrzymywanie dotacji i dopłat dla rolników będzie łatwiejsze.

Informacje

Otrzymasz możliwość uzupełnienia wykształcenia wymaganego w programie Młody Rolnik. Ale przede wszystkim uzyskasz państwowe kwalifikacje zawodowe.

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy
Liczba semestrów: 4
Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)
Symbol cyfrowy zawodu: 314207
Kwalifikacje:

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów zawodowych, w zakresie kwalifikacji

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji oraz po zdaniu obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i posiadając wykształcenie średnie otrzyma dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik i prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,

 • gimnazjalne,

 • zawodowe,

 • średnie,

 • wyższe.

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim

Dyplom zawodowy i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technika rolnika otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik rolnik - ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom zawodowy,

 • tytuł zawodowy technika rolnika,

 • prawo do wykonywania zawodu,

 • suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Kliknij aby się zapisać online!

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach weterynaryjnych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • patronat pracodawców 

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Będziesz mógł pracować w

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • urzędach gminy, instytucjach służby rolnej
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach zajmujących się handlem i skupem płodów rolnych
 • firmach zajmujących się logistyką dla rolnictwa
 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego
 •  założenie własnej działalności gospodarczej rolniczo – usługowo –handlowe

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Technika w rolnictwie
 • Zbyt produktów rolnych
 • Język obcy w rolnictwie
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie
 • Stosowanie środków ochrony roślin
 • Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej
 • Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej
 • Ekonomika w rolnictwie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej
 • Nauka jazdy w zakresie kategorii T
 • Eksploatacja agregatów maszynowych
 • Pracownia organizacji produkcji roślinnej

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 h

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin zawodowy z pierwszej kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej odbywa się pod koniec III semestru

Egzamin zawodowy z drugiej kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej odbywa się pod koniec IV semestru

Dokumenty do pobrania