Jesteś tutaj

Sekretarka medyczna / Rejestratorka medyczna

Nowoczesne, coraz bardziej popularne podejście do pacjenta, zakłada jego obsługę na wysokim poziomie od samego wejścia, dlatego placówki służby zdrowia coraz większy nacisk kładą na znalezienie odpowiedniej sekretarki / rejestratorki medycznej. My nauczymy Cię jak być najlepszą wizytówką szpitala czy przychodni.

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
zaoczny
wieczorowy

Wiadomości ogólne

 • niepubliczna roczna szkoła policealna, oparta na autorskich programach nauczania pracowników naukowych C.M. Medica – zawody zgodne z Polską Klasyfikacja Zawodów
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry)
 • słuchacze rocznej szkoły policealnej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej/ państwowe zaświadczenie MEN ukończenia kursu oraz dyplom z certyfikatem C.M. Medica ukończenia rocznej niepublicznej szkoły policealnej

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunku
 • stypendia naukowe

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • karta zniżkowa na ofertę Partnerów ( restauracje, kluby fitness itp...)
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • przyjmować zgłoszenia pacjentów
 • umawiać terminy świadczenia usług zdrowotnych
 • kierować pacjentów do właściwych placówek służby zdrowia
 • prowadzić dokumentację zdrowotną osób objętych opieką
 • przyjmować przyniesione przez pacjentów preparaty do badań, opisywać oraz kierować je do właściwych laboratoriów
 • wydawać wyniki badań
 • gromadzić, segregować i archiwizować dokumentację medyczną (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań itp.)
 • udzielać informacji o świadczonych usługach medycznych
 • weryfikować ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informować ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń
 • prowadzić ewidencję wykonywanych usług medycznych, wystawiać faktury oraz przyjmować płatność za świadczone usługi (w prywatnych placówkach)
 • współpracować z lekarzami i pielęgniarkami na terenie placówki, prowadzić rejestr obecności poszczególnych członków personelu medycznego.

Będziesz mógł/mogła pracować w

 • szpitalach
 • prywatnych klinikach
 • przychodni ach lekarskich
 • przychodniach stomatologicznych
 • laboratoriach

Wykaz przedmiotów

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 2. podstawy wiedzy o zagrozeniach zdrowia i życia
 3. działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. pierwsza pomoc przedmedyczna
 2. komunikacja interpersonalna i etyka zawodu
 3. dyscypliny lekarskie oraz badania diagnostyczne
 4. obsługa informatyczna rejestracji medycznej
 5. organizacja i dokumentacja pracy rejestracji medycznej

EGZAMIN ZAWODOWY WEWNĘTRZNY

Egzamin końcowy odbywa się pod koniec II semestru