Jesteś tutaj

Technik rachunkowości z modułem informatyka w ochronie zdrowia

Żadna firma nie może istnieć bez księgowości, dlatego wybierając ten zawód można mieć pewność na znalezienie pracy. Podejmując pracę będziesz zajmować się min prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczeniami finansowymi i ich analizą oraz segregacją i gromadzeniem faktur i dokumentów finansowych.

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
zaoczny
wieczorowy

 

Jeśli więc lubisz liczyć, zestawiać i chcesz zawodowo zając się podatkami - jest to kierunek dla Ciebie!

WIADOMOŚCI OGÓLNE

 • Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium oświaty
 • nauka trwa 2 lata, tj.4 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód):  Technik rachunkowości
 • kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

DLACZEGO MEDICA?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • własne pracownie zawodowe
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:   

 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej
 • prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie oraz rozliczenia w jednostkach służby zdrowia (NFZ)
 • dokonywać rozliczeń finansowych
 • kontrolować dokumenty księgowe
 • sporządzać sprawozdania finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz przygotowywać je do weryfikacji
 • nadzorować terminy spłat zobowiązań
 • planować działania i przeprowadzać podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości
 • oceniać kondycję firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej
 • obsługiwać specjalistyczne komputerowe programy stosowane w księgowości
 • przechowywać dokumentację księgową

A ponadto nauczysz się:

 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego
 • prowadzić negocjacje
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • w biurach rachunkowo - podatkowych
 • bankach i instytucjach finansowych
 • działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw
 • firmach ubezpieczeniowych
 • zakładach budżetowych
 • urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • własnej firmie

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty ogólnokształcące

 • Wychowanie fizyczne (nie dotyczy formy stacjonarnej i zaocznej)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Biuro rachunkowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków

PRAKTYKA ZAWODOWA

Wymiar praktyk zawodowych

semestr II – 2tyg. (80h) 

semestr III – 2 tyg. (80h)

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (A.36.) odbywa się pod koniec II semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (A.65.) odbywa się pod koniec VI semestru