O Medica Collegium

O Nas

Tworząc Collegium Medyczne MEDICA udowodniliśmy, że edukacja może być nowoczesna i profesjonalna, a jednocześnie przyjazna. Collegium Medyczne Medica oferuje kształcenie w medycznej szkole policealnej, szkole policealnej, technikach, liceum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej, gimnazjum dla dorosłych Maximus, a także w formie kursów i szkoleń oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W naszej ofercie...

Home