O Medica Collegium

Szkoła policealna, szkoła medyczna i inne propozycje kształcenia – o nas

Tworząc Collegium Medyczne MEDICA udowodniliśmy, że edukacja może być nowoczesna i profesjonalna, a jednocześnie przyjazna.

Medyczna szkoła policealna, szkoła policealna, szkoła kosmetyczna, studium dentystyczne, studium farmaceutyczne, szkoła fryzjerska, technikum, szkoła branżowa oraz szkoła podstawowa dla dorosłych, to nasza "szkolna" oferta edukacyjna. Naukę prowadzimy zarówno w szkołach dla młodzieży jak i w szkołach dla dorosłych (szkoła zaoczna i szkoła wieczorowa) Medica to...