O Medica Collegium

Szkoła policealna i inne propozycje kształcenia – o nas

Tworząc Collegium Medyczne MEDICA udowodniliśmy, że edukacja może być nowoczesna i profesjonalna, a jednocześnie przyjazna.

Medyczna szkoła policealna, szkoła policealna, szkoła kosmetyczna, studium dentystyczne, szkoła fryzjerska, technikum, szkoła branżowa oraz szkoła podstawowa dla dorosłych, to nasza "szkolna" oferta edukacyjna. Naukę prowadzimy zarówno w szkołach dla młodzieży jak i  w szkołach dla dorosłych (szkoła zaoczna i szkoła wieczorowa) Oferujemy także kształcenie  w formie...