O Medica Collegium

O Nas

Tworząc Collegium Medyczne MEDICA udowodniliśmy, że edukacja może być nowoczesna i profesjonalna, a jednocześnie przyjazna. Collegium Medyczne Medica oferuje kształcenie w szkołach medycznych, policealnych, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia,  liceach dla dorosłych, zasadniczych szkołach zawodowych, gimnazjach dla dorosłych, szkołach podstawowych dla dorosłych a także w formie kursów i szkoleń oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W naszej ofercie znaleźć...

Home