O Medica Collegium

O Nas

Tworząc Collegium Medyczne MEDICA udowodniliśmy, że edukacja może być nowoczesna i profesjonalna, a jednocześnie przyjazna.

MEDICA oferuje kształcenie w szkołach medycznych, szkołach policealnych, technikach, szkołach branżowych, liceach dla dorosłych, liceach medycznych, szkołach podstawowych dla dorosłych a także w formie kursów i szkoleń oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Prowadzimy naukę zarówno w szkołach dla młodzieży jak i w szkołach dla dorosłych (szkoły zaoczne i szkoły wieczorowe). Wyróżnia...