Rekrutacja

 

Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszych szkołach policealnych i medycznych może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • matura nie jest wymagana!
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.
 • Nauka jest odpłatna (z wyjątkiem kierunków określonych jako bezpłatne) i składa się z czesnego płaconego w 1, 2, 10 lub 12 ratach – w zależności od wybranej opcji regulowania płatności.
 • Przy zapisie podpisujesz z C.M. Medicą umowę o przeprowadzenie kształcenia.

 

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • podanie/kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia (na wybranych kierunkach, szczegółowe informacje uzyskasz w naszym sekretariacie)

 

Finansowanie nauki

Szkoły C.M. MEDICA o szkoły niepaństwowe, finansowane z opłat uiszczanych przez słuchaczy w formie czesnego płatnego w 1, 2, 10 lub 12 ratach – w zależności od wybranej opcji płatności.

Ucząc się w naszych szkołach możesz skorzystać z systemu zniżek i promocji umożliwiającego znaczne obniżenie koszów kształcenia.

Otrzymujesz od Nas gwarancję stałego czesnego przez cały okres nauki!
Szkoły C.M. MEDICA oferują również kierunki bezpłatne. Nauka na wybranych kierunkach odbywa się zupełnie za darmo! O szczegóły zapytaj w naszym sekretariacie lub pod numerem telefonu 517 715 403.

Nasi słuchacze nie ponoszą dodatkowych opłat m.in. za:

 • wpisowe
 • wydanie dokumentów m.in. świadectwa, legitymacji, zaświadczenia do ZUS, dyplomu ukończenia szkoły, suplementu EUROPASS
 • materiały dydaktyczne, w tym kosmetyki

 

Ponadto oferujemy:

 • indywidualne bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym w naszym Biurze Karier• zapewniamy praktyki zawodowe
 • bezpłatny dostęp do bazy ofert pracy i staży dostępne w naszej Agencji Zatrudnienia

 

Informacje dodatkowe

Słuchacze, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają dobrowolną składkę ubezpieczeniową.

Na życzenie słuchaczy szkoła wystawia faktury VAT.

 

Rekrutacja