Uprawnienia szkół publicznych

Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, pozytywną opinię zachodniopomorskiego kuratora oświaty a szkoły medyczne dodatkowo posiadają pozytywną opinię Ministra Zdrowia.

Prowadzimy szkoły dla młodzieży oraz szkoły dla dorosłych w Szczecinie, szkoły w Stargardzie.

Działamy na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) wszystkie nasze szkoły i placówki, w których kształcimy, wpisane są do ewidencji we właściwych terenowo jednostkach samorządu terytorialnego.

Zatrudniamy nauczycieli z uprawnieniami do nauczania. Realizujemy wyłącznie programy nauczania zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Zdrowia. Nasze szkoły są ośrodkami egzaminacyjnymi Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, dzięki czemu nasi absolwenci przystępują do zewnętrznych egzaminów zawodowych w szkole, w której się uczyli.

Dzięki temu nasi uczniowie i słuchacze otrzymują:

  • Państwowe świadectwa i dyplomy zawodowe ( w tym dyplom technika) akceptowane w krajach Unii Europejskiej
  • EUROPASS
  • Legitymacje upoważniające do zniżek na przejazdy komunikacja publiczną, PKP, PKS i inne
  • Zaświadczenia do ZUS, MOPS,GOPS itp…
  • Stypendia szkolne