Za wybór innego kierunku

Skorzystaj z 30% zniżki w czesnym w pierwszym semestrze nauki na kierunku płatnym. Zniżka obowiązuje w przypadku nieuruchomienia procesu dydaktycznego w wybranym przez słuchacza kierunku płatnym i podjęcia decyzji o wyborze innego kierunku.