26/07/2017

Twój zawód, Twoja przyszłość – wybierz dobrze, cd.

Nie ma znaczenia, czy Twoja analiza własnych preferencji wypadła pomyślenie, czy wręcz przeciwnie, wciąż masz mętlik w głowie, jeśli chodzi o wybór swojego przyszłego zawodu… Pomyśl o 2 kolejnych krokach, które pomogą Ci podjąć decyzję.

Krok II. Rozmowa z doradcą zawodowym

W sytuacji, w której mimo wszystko nie jesteśmy w stanie znaleźć dla siebie odpowiedniego zawodu, z pomocą mogą przyjść doradcy, których zadaniem jest wsparcie w identyfikowaniu predyspozycji, preferencji i potrzeb, tak by mogli świadomie określić swoje zainteresowania. Osoby pełniące funkcję doradców spotykają się z zainteresowanymi indywidualnie lub w ramach grupowych warsztatów, podczas których przechodzą wraz z nimi cały proces – od momentu podjęcia decyzji o konieczności wyboru zawodu, do określenia, czego w życiu nam trzeba. W Collegium Medycznym Medica takie doradztwo zawodowe jest bezpłatne i może z niego skorzystać każda osoba poszukująca swojej ścieżki zawodowej.

 

Bezpłatną pomoc doradcy zawodowego można uzyskać w:

  • Państwowym Urzędzie Pracy – urzędy zatrudniają doradców zawodowych, którzy wspierają osoby bezrobotne pod warunkiem, że są zarejestrowane w urzędzie.
  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy wojewódzkim urzędzie pracy (WUP) – urzędy wojewódzkie oferują indywidualne porady zawodowe, organizują zajęcia grupowe w zakresie poruszania się po rynku pracy, pośredniczą w jej zdobyciu i oferują wsparcie psychologiczne.
  • Organizacjach pozarządowych działających w obszarze aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości.
  • Klubach Pracy i Młodzieżowych Centrach Kariery działających przy Ochotniczych Hufcach Pracy.
  • Publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych, wspierających młodych ludzi w procesie kształcenia i określaniu predyspozycji zawodowych.

 

Zarówno osobista autorefleksja, jak i rozmowa z doradcą, skupiają się raczej na analizie wewnętrznej człowieka i to jego stawia się w nich na pierwszym miejscu. Wskazanie tego, co dla nas najlepsze, nie może się jednak obyć bez analizy tego, co wobec nas zewnętrzne.

 

Krok III. Rzut oka na rynek pracy

Dlatego nieodłącznym elementem procesu planowania kariery zawodowej jest ocena zapotrzebowania na wykształcenie w danym kierunku. Nie oznacza to oczywiście, że mamy ulegać modom na zawody, o których za kilka lat nikt już nie będzie pamiętał. Mając na uwadze to, co było, to co przyniesie przyszłość i gdzie widzimy siebie za kilka albo kilkanaście lat, warto prześledzić tendencje i z rozwagą podejść do oferty edukacyjnej różnych placówek. Rozważając wybór tzw. „zawodów deficytowych”, można korzystać z narzędzi typu Barometr zawodów, który jest corocznie aktualizowaną prognozą sytuacji na polskim rynku pracy. Można również analizować wnioski z cyklicznych badań: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, czy „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych" przeprowadzanych na zlecenie wojewódzkich urzędów pracy (wyniki za lata poprzednie). Bycie na bieżąco z wynikami z pewnością da nam przybliżony obraz tego, jak będzie wyglądał rynek pracy wtedy, kiedy ukończymy naukę zawodu.

 

W roku 2016 na liście zawodów deficytowych w Szczecinie znaleźli się min.:

fryzjerzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni