Rekrutacja

W Akademii III wieku naukę może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie musisz posiadać matury.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • Podanie/kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie - wypełniany w asyście pracownika sekretariatu)
  • Dowód osobisty do wglądu
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia (skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie szkoły)

BRAK OPŁAT - AKADEMIA JEST BEZPŁATNA!!!

 

ul. Dworcowa 20a
70-950 Szczecin
Tel. 517 715 411
Tel. 91 433 31 74
[email protected]

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em