O Szkole Policealnej

Szkoła policealna w Szczecinie. Poszukiwane kierunki i specjalizacje szansą na rynku pracy.

W szkole policealnej w Szczecinie zapewniamy wybór najbardziej poszukiwanych kierunków. Przygotowujemy do pracy w zawodach, mając na uwadze aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Dzięki umiejętnościom zdobytym w szkole policealnej nasi absolwenci bardzo często rozpoczynają własną działalność, mając już sporo doświadczenia, które wynieśli z zajęć w naszych profesjonalnych pracowniach oraz podczas praktyk zawodowych. W szkole policealnej zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli oraz praktyków. Ich wiedza i bezcenne rady powalają naszym słuchaczom w stosunkowo krótkim czasie w pełni przygotować się do wykonywania danego zawodu. Ponadto zapewniamy praktyki zawodowe. Pracodawcy zdają sobie sprawę z najwyższej jakości kształcenia w szkole policealnej Medica i dlatego chętnie zatrudniają naszych absolwentów. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kształcenia w bezpłatnej szkole policealnej (wybrane kierunki) oraz z pozostałymi propozycjami w ofercie Collegium Medycznego Medica. Zapewniamy m.in. też możliwość podjęcia nauki w szkołach Medica w Stargardzie. Wybierz dogodną lokalizację dla siebie.

INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE POLICEALNEJ

 • Szkoła policealna Medica to Szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz roczna niepubliczna policealna szkoła bez uprawnień oparta na autorskich programach nauczania pracowników naukowych C.M. Medica – zawody zgodne z Polską Klasyfikacja Zawodów,
 • Słuchacze otrzymują tytuł technika lub do niego adekwatny,
 • Nauka trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku,
 • Słuchacze mają możliwość zapisania się na kierunki bezpłatne w szkole policealnej w Szczecinie,
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym/weekendowym, dziennym oraz wieczorowym
 • Słuchacze szkoły policealnej otrzymują państwowe świadectwo i po zdaniu egzaminu państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej). Słuchacze rocznej szkoły policealnej otrzymują państwowe zaświadczenie MEN A.K.K Medica oraz dyplom z certyfikatem C.M. Medica

Gwarancja jakości

 • Poszukiwane zawody w krótkim czasie – kształcenie w szkole policealnej trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od wybranego kierunku,
 • Praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu,
 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków i nauczycieli akademickich,
 • Możliwość zdobycia państwowego dyplomu (druk MEN) potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie lub Państwowego Zaświadczenia (druk MEN) czy dyplomu szkoły (w zależności czy jest to kierunek z uprawnieniami czy bez uprawnień),
 • Nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego,
 • Komfortowe warunki kształcenia: małe grupy, dogodne plany zajęć – weekendowe i stacjonarne,
 • Bardzo wysoka wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych,
 • Dodatkowe bezpłatne szkolenia i certyfikaty dzięki współpracy z partnerami branży kosmetycznej i medycznej,
 • Możliwość skorzystania z opcji bezpłatnej nauki w szkole policealnej,
 • Wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu wybranego kierunku przy współpracy z naszym Biurem Karier

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji i skorzystania z oferty płatnej lub bezpłatnej szkoły policealnej w Szczecinie.