O Szkole Policealnej

Szkoła policealna w Szczecinie. Poszukiwane kierunki i specjalizacje szansą na rynku pracy.

W szkole policealnej w Szczecinie zapewniamy wybór najbardziej poszukiwanych kierunków. Przygotowujemy do pracy w zawodach, mając na uwadze aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Dzięki zdobytym w Medice umiejętnościom nasi absolwenci bardzo często rozpoczynają własną działalność, mając już sporo doświadczenia, które wynieśli z zajęć w naszych profesjonalnych pracowniach oraz podczas praktyk zawodowych. Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli oraz praktyków. Ich wiedza i bezcenne rady powalają naszym słuchaczom w stosunkowo krótkim czasie w pełni przygotować się do wykonywania danego zawodu. Ponadto zapewniamy praktyki zawodowe. Pracodawcy zdają sobie sprawę z najwyższej jakości kształcenia w szkole policealnej MEDICA i dlatego chętnie zatrudniają naszych absolwentów. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi propozycjami w ofercie Collegium Medycznego Medica. Zapewniamy m.in. możliwość nauki w liceum medycznym w Szczecinie.   

Informacje ogólne

 • Szkoły policealne Medica to Szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz roczna niepubliczna policealna szkoła bez uprawnień oparta na autorskich programach nauczania pracowników naukowych C.M. Medica – zawody zgodne z Polską Klasyfikacja Zawodów
 • Słuchacze otrzymują tytuł technika lub do niego adekwatny
 • Nauka trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym/weekendowym, dziennym oraz wieczorowym
 • Słuchacze szkoły policealnej otrzymują państwowe świadectwo i po zdaniu egzaminu państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej). Słuchacze rocznej szkoły policealnej otrzymują państwowe zaświadcznie MEN oraz dyplom z certyfikatem C.M. Medica

Gwarancja jakości

 • Poszukiwane zawody w krótkim czasie – kształcenie trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od wybranego kierunku
 • Praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu
 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków i nauczycieli akademickich
 • Możliwość zdobycia państwowego dyplomu (druk MEN) potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie lub Państwowego Zaświadczenia (druk MEN) czy dyplomu szkoły (w zależności czy jest to kierunek z uprawnieniemi czy bez uprawnień)
 • Nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego
 • Komfortowe warunki kształcenia: małe grupy, dogodne plany zajęć – weekendowe i stacjonarne
 • Bardzo wysoka wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych
 • Dodatkowe bezpłatne szkolenia i certyfikaty dzięki współpracy z partnerami branży kosmetycznej i medycznej
 • Wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu wybranego kierunku przy współpracy z naszym Biurem Karier