Jesteś tutaj

O KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

KKZ - Kursy zawodowe z państwowymi uprawnieniami to forma kształcenia dla osób dorosłych i szybki sposób na zdobycie nowego atrakcyjnego zawodu czy uzupełnienie swojego wykształcenia. To również świetna forma dla osób, które przerwały naukę lub pracują od lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji.

INFORMACJE OGÓLNE

Forma: kwalifikacyjne kursy zawodowe

Tryby kształcenia (do wyboru): dzienny | wieczorowy | zaoczny

Uzyskane dokumenty: państwowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Uprawnienia: tytuł zawodowy i prawo do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji

Kursy zawodowe to szansa dla osób dorosłych chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, uzupełnić swoje wykształcenie, wesprzeć rozwój kariery zawodowej bądź udoskonalić swoje umiejętności, które zostają uwierzytelnione certyfikatem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Fryzjer

 • Czas trwania: 1,5 roku
 • Kwalifikacja: FRK. 01. Wykonywanie usług fryzjerskich 
 • Tryb: zaoczny

Opiekunka dziecięca

 • Czas trwania kursu: 2 lata 
 • Kwalifikacje: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 
 • Tryby: dzienny | wieczorowy | zaoczny

Rolnik

 • Czas trwania: 1,5 roku
 • Kwalifikacja: ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej 
 • Tryby nauki do wyboru: dzienny | wieczorowy | zaoczny

Technik usług kosmetycznych

 • Czas trwania - 2 lata 
 • Kwalifikacja: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • Tryby nauki do wyboru: : dzienny | wieczorowy | zaoczny

Technik weterynarii 

 • Czas trwania kursu: 2 lata, w tym ROL.11: 1,5 roku, ROL.12: 5 miesięcy
 • Kwalifikacje: ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 
 • Tryb: stacjonarny/weekendowy 

 

OPŁATY

 • Czesne: od 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 300 zł/mc - grupa min. 20 osób) 
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 250 zł /kwalifikację

 

 

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie.

Wyjątek stanowi kurs technik weterynarii, gdzie warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wykształcenia średniego.

Jakie dokumenty otrzymuje się po zakończeniu nauki?

Certyfikat państwowy

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat państwowy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Dyplom państwowy

Osoba, która  zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska certyfikaty potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (np. w przypadku zawodu z tytułem technika należy posiadać wykształcenie średnie) otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie,  tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu (po złożeniu wniosku o wydanie dyplomu do OKE)

W przypadku zawodów, w których wyodrębniono tylko jedną kwalifikację uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego jest równoznaczne z prawem do otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Tytuł zawodowy TECHNIKA

Osoby które posiadają wykształcenie średnie (lub zdobędą je w trakcie nauki na kursie) i pozytywnie zaliczą wszystkie egzaminy kwalifikacyjne z danego zawodu (zdobędą wszystkie certyfikaty potwierdzające wszystkie kwalifikacje z zakresu danego zawodu) otrzymają państwowy dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.