Jesteś tutaj

O Kwalifikacyjnych kursach zawodowych

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Forma: kwalifikacyjne kursy zawodowe

Tryby kształcenia (do wyboru): dzienny | wieczorowy | zaoczny

Uzyskane dokumenty: państwowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Uprawnienia: tytuł zawodowy i prawo do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji

Kursy zawodowe to szansa dla osób dorosłych chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, uzupełnić swoje wykształcenie, wesprzeć rozwój kariery zawodowej bądź udoskonalić swoje umiejętności, które zostają uwierzytelnione certyfikatem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 • Czas trwania kursu: 2 lata 
 • Kwalifikacje: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 
 • Tryb: zaoczny

Opłaty

 • Czesne: od 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 300 zł/mc - grupa min. 15 osób) 
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 250 zł /kwalifikację

 

ROLNIK

 • Czas trwania: 1,5 roku
 • Kwalifikacja: ROL. 04. Prowadzenie produkcji rolniczej 
 • Tryby nauki: zaoczny

Opłaty

 • Czesne: od 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 300 zł/mc - grupa min. 15 osób) 
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 250 zł /kwalifikację

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 • Czas trwania - 2 lata 
 • Kwalifikacja: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • Tryby nauki do wyboru: : dzienny | zaoczny

Opłaty

 • Czesne: od 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 300 zł/mc - grupa min. 15 osób) 
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 250 zł /kwalifikację

 

TECHNIK WETERYNARII

 • Czas trwania kursu: 2 lata, w tym ROL.11: 1,5 roku, ROL.12: 5 miesięcy
 • Kwalifikacje: ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt, ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 
 • Tryb: stacjonarny/weekendowy 

Opłaty

 • Czesne: od 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 300 zł/mc - grupa min. 15 osób) 
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 250 zł /kwalifikację

 

TECHNIK HODOWCA KONI

 • Czas trwania kursu: 2 lata, w tym ROL.06: 1,5 roku, ROL.07: 5 miesięcy
 • Kwalifikacje: ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni,, ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni
 • Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w sb i ndz)

Opłaty: 

 • Czesne 1995 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 399 zł/mc -grupa minimum 18 osób )
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 350 zł/kwalifikację

 

TECHNIK ANALITYK

 • Czas trwania całego kursu – 2 lata, w tym CHM.03:10 miesięcy, CHM.04 10 miesięcy
 • Kwalifikacje: CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychCHM.04 Wykonywanie badań analitycznych 
 • Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie) 

Opłaty

 • Czesne: od 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 300 zł/mc - grupa min. 15 osób) 
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 250 zł /kwalifikację

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KKZ?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych (ukończone 18 lat) ​

Wyjątek stanowi kurs technik weterynarii, gdzie warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wykształcenia średniego.

JAKIE DOKUMENTY OTRZYMUJE SIĘ PO ZAKOŃCZENIU NAUKI?

Certyfikat państwowy

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat państwowy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Dyplom państwowy

Osoba, która  zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska certyfikaty potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (np. w przypadku zawodu z tytułem technika należy posiadać wykształcenie średnie) otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie,  tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu (po złożeniu wniosku o wydanie dyplomu do OKE)

W przypadku zawodów, w których wyodrębniono tylko jedną kwalifikację uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego jest równoznaczne z prawem do otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

 

TYTUŁ ZAWODOWY TECHNIKA

Osoby które posiadają wykształcenie średnie (lub zdobędą je w trakcie nauki na kursie) i pozytywnie zaliczą wszystkie egzaminy kwalifikacyjne z danego zawodu (zdobędą wszystkie certyfikaty potwierdzające wszystkie kwalifikacje z zakresu danego zawodu) otrzymają państwowy dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.