Jesteś tutaj

Technik weterynarii

Wśród zwierząt czujesz się jak ryba w wodzie? Rozumiesz, czego potrzebują, a wszyscy mówię Ci, że „masz podejście”? Rozwiązanie to weterynaria Szczecin! Zdobądź zawód technika weterynarii – ukończ kwalifikacyjny kurs zawodowy i zyskaj nowe umiejętności!

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy

Czas trwania (całościowy dla obu kwalifikacji): 4 semestry

Tryb: stacjonarny/weekendowy

Uzyskany państwowy tytuł zawodowy: Technik weterynarii

Symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kwalifikacje:

 • ROL.11 Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt
 • ROL.12 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Opłaty: 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 300 zł/mc)

 

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji ROL.11 i ROL 12, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kwalifikacyjnym kursie zawodowym może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy

 • Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie otrzyma certyfikat potwierdzający kwalifikację w zawodzie technik weterynarii - ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika weterynarii,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Dlaczego Medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach weterynaryjnych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • Listy polecające dla nalepszych absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat)

 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • charakteryzować budowę anatomiczną zwierząt oraz podstawowe procesy fizjologiczne,
 • rozpoznawać zewnętrzne objawy zaburzeń stanu zdrowia zwierząt, w tym objawy chorób,
 • wykonywać czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych,
 • podawać zwierzętom produkty lecznicze,
 • wykonywać weterynaryjne zabiegi pielęgnacyjne, sanitarno – higieniczne i fizykoterapeutyczne,
 • wykonywać czynności techniczne dotyczące badania zwierząt,
 • pobierać próbki do badań laboratoryjnych,
 • wykonywać czynności laboratoryjne w ramach analitycznych badań krwi i moczu zwierząt, oraz badań mięsa na obecność włośni,
 • współpracować z lekarzem weterynarzem.

Będziesz mógł pracować w:

 • w lecznicach i przychodniach dla zwierząt,
 • w punktach weterynaryjnych.,
 • w zakładach higieny weterynaryjnej,
 • w laboratoriach weterynaryjnych,
 • w rzeźniach,
 • w zakładach inspekcji weterynaryjnej,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów zwierząt
 • Rozród i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Chów zwierząt w praktyce
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • Diagnostyka weterynaryjna w praktyce
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 godzin:

 • semestr II - 4 tygodnie (140 godzin)
 • semestr IV - 2 tygodnie (140 godzin)

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację ROL .11. odbywa się pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację ROL.12. odbywa się pod koniec  IV semestru

DOKUMENTY DO POBRANIA