Jesteś tutaj

Technik weterynarii

Kochasz zwierzęta z wzajemnością i masz dużą przyjemność z zajmowania się nimi? Wiesz co to odpowiedzialność i jesteś precyzyjny, nie przepadasz za to za siedzącym trybem życia, a monotonia to Twój wróg? Wybierz zawód Technika weterynarii i pomagaj dbać o kondycję zwierząt.

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
wieczorowy
zaoczny

Wiadomości ogólne

 • szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 • nauka trwa 2 lata
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej)
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik weterynarii, symbol 324002
 • kwalifikacje (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia):
  • R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;
  • R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;
  • R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
 • kwalifikacje (obowiązują od września 2017):
  • RL.10 Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt
  • RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • charakteryzować budowę anatomiczną zwierząt oraz podstawowe procesy fizjologiczne
 • rozpoznawać zewnętrzne objawy zaburzeń stanu zdrowia zwierząt, w tym objawy chorób
 • wykonywać czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych
 • podawać zwierzętom produkty lecznicze
 • wykonywać weterynaryjne zabiegi pielęgnacyjne, sanitarno – higieniczne i fizykoterapeutyczne
 • wykonywać czynności techniczne dotyczące badania zwierząt
 • pobierać próbki do badań laboratoryjnych
 • wykonywać czynności laboratoryjne w ramach analitycznych badań krwi i moczu zwierząt, oraz badań mięsa na obecność włośni
 • współpracować z lekarzem weterynarzem

Będziesz mógł pracować w

 • w lecznicach i przychodniach dla zwierząt
 • w punktach weterynaryjnych
 • w zakładach higieny weterynaryjnej
 • w laboratoriach weterynaryjnych
 • w rzeźniach
 • w zakładach inspekcji weterynaryjnej
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • podstawy działalności gospodarczej
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • przepisy ruchu drogowego
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka weterynaryjna
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • kontrola i nadzór weterynaryjny

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • chów zwierzat w praktyce
 • rozród i inseminacja zwierzat w praktyce
 • diagnostyka weterynaryjna w praktyce
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr II – 2 tyg. (80h)

semestr IV - 2 tyg. (80h)
 

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację R.9. odbywa się pod koniec  II semestru

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację R.10. odbywa się pod koniec  III semestru

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację R.11. odbywa się pod koniec  IV semestru

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!