Jesteś tutaj

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca powraca do szkół policealnych! Wybierz jeden z najbardziej prestiżowych i perspektywicznych zawodów na rynku pracy.

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
zaoczny

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany medyczny tytuł państwowy (zawód): Opiekunka dziecięca, symbol 325905
 • kwalifikacje: Z.11 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • własne pracownie zawodowe
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • diagnozować i oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka
 • doskonalić sprawność motoryczną i manualna dziecka
 • planować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka
 • uczyć dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami
 • stymulować rozwój psychiczny dziecka
 • stwarzać warunki zapobiegające powstawaniu choroby sierocej u dzieci
 • kształtować u dzieci pozytywne przyzwyczajenia i nawyki
 • nawiązywać i podtrzymywać emocjonalny kontakt z dziećmi
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego
 • modyfikować metody wychowawcze w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i z problemami wychowawczymi
 • prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • sprawować opiekę nad małymi dziećmi
 • wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom
 • dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach domowych oraz sprawować tymczasową opiekę nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarską nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo
 • rozróżniać czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce
 • udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania
 • rozpoznawać symptomy dziecka skrzywdzonego
 • stosować przepisy prawa o przestrzeganiu praw dziecka
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • domach małego dziecka
 • sanatoriach
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • środowisku domowym dziecka ( profesjonalna opiekunka dziecięca)
 • otworzyć własną Firmę

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • propedeutyka zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • teoria wychowania muzycznego
 • teoria wychowania artystycznego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia pielęgnacji dziecka
 • pracownia wychowania dziecka
 • wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę
 • wychowanie artystyczne dziecka
 • opieka nad dzieckiem

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr II – 2 tyg. ( 80h)
semestr IV – 2 tyg. (80h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.11 odbywa się pod koniec IV semestru

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!