Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Bezpłatne szkolenia – dlaczego warto skorzystać?

Jesteś pracodawcą działającym na terenie naszego województwa? Jesteś pracownikiem zatrudnionym w przedsiębiorstwie albo mikroprzedsiębiorstwie na umowę o pracę? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to systemowe rozwiązanie stworzone z myślą o Waszych potrzebach oraz możliwościach. Warto wiedzieć, co ma do zaoferowania!

Działa od 2014 roku i w ciągu tych kilku lat skorzystały z niego setki pracodawców… Tysiące pracowników podniosło swoje kompetencje w ramach dofinansowanych szkoleń, dzięki czemu gro polskich przedsiębiorstw poprawiło swą konkurencyjność na szybko zmieniającym się rynku usługowym. Dlaczego więc warto skorzystać z tego, co ma do zaoferowania KFS?

 

Bo finansuje szkolenia…

Dokładnie tak – ponieważ jego nadrzędną funkcją jest finansowanie w całości lub też współfinansowanie kursów (80% finansowania), szkoleń i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy i za jego zgodą. Wystarczy wyrazić chęć, złożyć dokumentację i udowodnić potrzebę kształcenia!

 

Bo ułatwia zdobycie kwalifikacji…

Środki z KFS mogą być przeznaczone na cele edukacyjne. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że możesz sfinansować za jego pomocą egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych swoich pracowników.

 

Bo określa potrzeby szkoleniowe…

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest uzyskanie środków nie tylko na konkretne kursy i szkolenia, lecz również na same działania mające na celu zdiagnozowanie potrzeb… Nie wiesz, jakich konkretnie szkoleń potrzebujesz? Ustal to ze specjalistami współpracującymi z KFS!

 

Bo finansuje badania lekarskie…

To kolejny powód, dla którego warto skorzystać z funduszu… Pozyskane w ramach niego środki możesz bowiem wykorzystać nie tylko na diagnozowanie potrzeb i darmowe szkolenia. Środki w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika możesz przeznaczyć też na badania lekarskie i psychologiczne konieczne do podjęcia pracy zawodowej.

 

Bo finansuje ubezpieczenie…

Na koniec również Krajowy Fundusz Szkoleniowy zagwarantuje Twoim pracownikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie odbywania szkolenia lub kursu kwalifikacyjnego. To oznacza, że nie musisz ponosić żadnych kosztów dodatkowych związanych ze szkoleniem swoich pracowników!

 

Sprawdź listę kursów i szkoleń Akademii Szkoleniowej Medica realizowanych przy wsparciu Funduszu!

 

Znajdź zawodowe kursy kwalifikacyjne, dzięki którym Twoi pracownicy rozwiną skrzydła, a Twój biznes stanie się bardziej konkurencyjny. Skontaktuj się z doradcami Collegium Medycznego Medica, którzy pomogą Ci w założeniu wniosku i poprowadzą przez cały proces pozyskiwania dotacji.