Kursy opieki nad dziećmi

Praca w żłobku, w przedszkolu jako wykwalifikowany opiekun dziecięcy z państwowymi uprawnieniami.

Masz społeczny typ osobowości?

W zawodzie opiekuna dziecięcego odnajdziesz się najlepiej!

Jeśli stoicie przed wyborem swojej ścieżki kariery, z pewnością już wiecie, że nie jest to łatwa decyzja. Wybór przyszłego zawodu powinien nie tylko dawać perspektywy zarobku, ale też rozwoju i satysfakcji z wykonywanej pracy. Warto dobrze przemyśleć tę decyzję, dopasowując ją do swoich preferencji, zainteresowań, a także cech osobowości.

 

Społeczny typ osobowości, czyli jaki?

Jeśli zatem należysz do osób, które czują satysfakcję, robiąc coś dla innych… Jeśli czujesz się dobrze, mogąc służyć komuś pomocą lub ucząc go nowych umiejętności… Jeśli na koniec lepiej odnajdujesz się w zadaniach wymagających kreatywności i rozwiazywania problemów w oparciu o uczucia, aniżeli w kwestiach naukowych czy technicznych – prawdopodobnie jesteś typem społecznym – a Twoje supermoce to:

  • wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna,
  • empatia i umiejętność przyjmowania perspektywy drugiego człowieka
  • oraz zdolności komunikacyjne.

Brzmi znajomo? Skoro odnajdujesz się w takiej charakterystyce, to z pewnością zaciekawi Cię, że osoby o zbliżonym zestawie cech zwykle wybierają zawody, które mają sens dla społeczeństwa i te które wymagają wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości a także dużej odpowiedzialności. Wśród zawodów, które cieszą się zainteresowaniem społeczników znajdziesz między innymi te związane z konsultacją i doradztwem (np. pielęgniarka lub pedagog), zawody ratujące życie (np. ratownik medyczny albo strażak), jak również te związane z opieką nad innymi (np. opiekun przedszkolny i opiekun dzienny).

 

Zawód opiekuna dziecięcego – perspektywy pracy

Opieka to dawanie wsparcia i pomoc w zaspokajaniu potrzeb, których podopieczny nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić. Opieką w krajach wysoko rozwiniętych otacza się dzieci i młodzież, osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne, a do każdego z tych rodzajów opieki niezbędne jest posiadanie innych kompetencji. Dlatego już na początku swojej zawodowej ścieżki warto określić, jaki rodzaj pracy Cię interesuje, z kim najłatwiej nawiążesz kontakt oraz jaki zakres obowiązków chcesz wykonywać w przyszłości.

Jeśli Twój wybór padł na pracę z dziećmi, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość :). Swoje naturalne predyspozycje możesz wykorzystać w pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Musisz jednak pamiętać o tym, że obie wymienione perspektywy wymagają nabycia konkretnych zawodowych umiejętności, do których przygotują Cię kursy i szkolenia dostępne w Collegium Medycznym Medica.

 

Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

Wbrew pozorom nie jest zawodem dedykowanym wyłącznie kobietom, choć niewątpliwie to one stanowią znakomitą większość w tej profesji. Zgodnie z definicją sformułowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoba na tym stanowisku spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze nad dziećmi do lat 3, zapewniając im opiekę, dbając o ich bezpieczeństwo, zaspokajając potrzeby fizjologiczne i psychospołeczne, a także stymulując ich rozwój oraz usamodzielnianie. Opiekunka w żłobku zajmuje się organizacją zabaw dla dzieci powyżej 20 tygodnia życia. Prowadzi zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe z elementami edukacji. Zapewnia podopiecznym właściwą opiekę pielęgnacyjną, higieniczną i edukacyjną, a co najważniejsze podczas pracy przyjmuje pełną odpowiedzialność za dzieci powierzone jej opiece. Dlatego tak ważne jest w tym przypadku solidne przygotowanie do zawodu. Opiekunka w klubie dziecięcym wykonuje analogiczny zakres obowiązków, a jej podopiecznymi mogą być dzieci od 1 do 3 roku życia. W obu opisanych sytuacjach, osoba chcąca wykonywać zawód opiekunki musi ukończyć 280-godzinny kurs kwalifikacyjny w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3.

 

Sprawdź program szkolenia w Medice:

 

Dzienny opiekun – alternatywa dla pracy w żłobku

Praca w żłobku lub klubie dziecięcym nie jest oczywiście jedyną formą wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej. W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszy się zawód opiekuna dziennego, w przypadku którego opieka nad małymi dziećmi może być sprawowana także w domu, w czasie nieobecności rodziców wykonujących swoje obowiązki zawodowe. Do jego zadań należy oczywiście zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki oraz pielęgnacji i edukacji uwzględniającej indywidualne potrzeby podopiecznego, jak również jego rozwój psychomotoryczny. Opiekunka dzienna może sprawować opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci do lat 3, chyba że któreś z dzieci nie ukończyło jeszcze 1 roku życia (lub jest niepełnosprawne). Wtedy liczba podopiecznych może wynosić troje. Do pracy na stanowisku dziennej opiekunki wymagane jest ukończenie 160-godzinnego szkolenia, którego program (podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych szkoleń) musi zostać zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Sprawdź program szkolenia w Medice:

 

Opieka nad dziećmi – kursy w Szczecinie i Stargardzie

Planując swój przyszły zawód, warto korzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a także profesjonalnie wyposażonej bazy szkoleniowej. Collegium Medyczne Medica od ponad 15 lat kształci opiekunów, prowadząc między innymi szkołę policealną dla opiekunek dziecięcych. W ofercie Mediki znajdziesz również kompleksowe kursy kwalifikacyjne, które dają niezbędne uprawnienia do pracy w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w domach prywatnych w charakterze opiekuna dziennego. Wszystkie nasze szkolenia spełniają najwyższe standardy jakościowe, a zakres programów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.

Twoje kwalifikacje nie są wystarczające? Podnieś je na kursach uzupełniających dla opiekunów żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów w Collegium Medica. Zapytaj nas o szkolenie odpowiednie dla Ciebie, a my doradzimy najlepsze rozwiązanie.

 

Zapraszamy do kontaktu:

www.medica.edu.pl/rekrutacja

Oddział Medica Szczecin: https://medica.edu.pl/szczecin/kursy-i-szkolenia/kontakt

Oddział Medica Stargard: https://medica.edu.pl/stargard/kursy-i-szkolenia/kontakt

+ Bezpłatna infolinia 800 800 188