Akademia III Wieku Medica w Szczecinie i Stargardzie!

Mówią, że człowiek uczy się przez całe życie, a my w Collegium Medycznym Medica zgadzamy się z tym w 100%. Dlatego stworzyliśmy unikatową ofertę dla osób 50+, która ma służyć tworzeniu przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni spotkań, wymiany doświadczeń oraz wiedzy, a także promowaniu szeroko rozumianej aktywności osób starszych.

Pomysł stworzenia Akademii III Wieku w Medice zrodził się z obserwacji otaczającej nas rzeczywistości. Będąc placówką edukacyjną, dbamy o rozwój i kształcenie absolwentów szkół średnich, którzy dzięki nam od lat zdobywają niezbędne kompetencje zawodowe. Jesteśmy również instytucją prowadzącą różnorodne kursy i szkolenia, w których coraz częściej uczestniczą osoby starsze wiekiem dążące do zmiany zawodu czy dokształcające się w celu podjęcia lepiej płatnej pracy. Dlaczego więc nie pójść o krok dalej, otwierając nasze podwoje również dla seniorów?

 

Bezpłatne kursy dla seniorów

w zgodzie z ideą Uniwersytetów III wieku

Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku powstał w 1973 roku przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Tuluzie, we Francji. W Polsce analogiczny rozpoczął swoją działalność w 1975 roku w Warszawie jako w pełni darmowa placówka kształcenia ustawicznego oferująca seniorom i seniorkom wykłady, warsztaty, lektoraty, seminaria, konwersatoria, koła zainteresowań, grupy, a także różnego rodzaju sekcje np. muzyczną, medyczną, fotograficzną, turystyczną. Od tamtej pory idea bezpłatnych zajęć dla seniorów ciągle ewoluuje i staje się coraz bardziej powszechnym sposobem realizacji aktywności edukacyjnej. Szybki wzrost liczby inicjatyw dedykowanych osobom w starszym wieku świadczy o tym, że wpisują się one dobrze w ich wymagania, potrzeby, styl życia oraz stanowią preferowane formy spędzania wolnego czasu.

 

Darmowe zajęcia dla Seniorów

Remedium na nudę na emeryturze!

Nasze bezpłatne zajęcia dla seniorów w Szczecinie i Stargardzie wpisują się w idee edukacji otwartej i dedykowane są każdemu, kto ma potrzebę samokształcenia, poznawania swojego środowiska, poszerzania wiedzy i umiejętności, a także wykonywania społecznie użytecznych działań z innymi osobami w swoim wieku. To świetne rozwiązanie na wypełnienie czasu wolnego w sposób kreatywny i utrzymywanie wysokiej jakości więzi towarzyskich. To również okazja do nabycia nowych umiejętności, których nie było czasu i okazji rozwijać w swoim życiu zawodowym. W programie Akademii III wieku Medica znajdują się bowiem kierunki, które pozwalają kształcić zdolności artystyczne i manualne – na przykład kurs florystyka z bukieciarstwem, który gwarantuje nie tylko uzyskanie pięknych efektów swojej pracy, lecz również setki niebanalnych pomysłów na urodzinowo-imieninowe prezenty dla najbliższych.

Zajęcia dla osób 50+ odbywają się zawsze w miłej, wspierającej atmosferze. Nasi podopieczni mogą liczyć na pełne zaangażowanie prowadzących, a także dostępność niezbędnych do pracy materiałów. Na zajęciach nie ma nudy! Wszystkie aktywności prowadzone są w sposób interesujący z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizacyjnych – dyskusji moderowanych, symulacji i gier zespołowych – w koedukacyjnych, jednorodnych pod względem wieku grupach. Dodatkowym atutem są ponadto: wprowadzenie do programu każdego z wybranych kursów języka obcego i dodatkowych zajęć z informatyki, a także możliwości udziału w dodatkowych szkoleniach, kursach i wycieczkach.

 

Kursy dla seniorów za 0zł

Nowe kwalifikacje dla osób 50+

Oczywiście darmowe kursy Akademii III wieku Medica dedykowane są również osobom aktywnym zawodowo, które przed przejściem na emeryturę lub po osiągnięciu wieku emerytalnego pragną zdobyć nowy zawód. I to nie tylko rozwinąć swoje umiejętności w danej dziedzinie, lecz zdobyć zawód z państwowymi uprawnieniami i dyplomem, który stanie się dla nich źródłem dochodu. W programie Akademii mamy atrakcyjne kierunki kształcenia, wśród których znajdują się Kosmetyka z wizażem i stylizacją 50+, Masaż z terapią manualną 50+, Opieka medyczna 50+ jak również Terapia zajęciowa i artystyczna 50+.

Nasze kursy i szkolenia to jednak o wiele więcej niż szerokie możliwości zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych dla osób 50+. To również ułatwienie kontaktów z instytucjami typu ośrodki rehabilitacyjne czy ośrodki zdrowia. A to wszystko w przyjaznej atmosferze, z pysznym poczęstunkiem gratis.

 

Zapraszamy do kontaktu:

www.medica.edu.pl/rekrutacja

Oddział Medica Szczecin:  https://medica.edu.pl/szczecin/akademia-iii-wieku/o-akademii-iii-wieku

Oddział Medica Stargard:  https://medica.edu.pl/stargard/akademia-iii-wieku/o-akademii-iii-wieku

+ Bezpłatna infolinia 800 800 188