Jesteś tutaj

Opiekunka dziecięca

Bezpłatny kierunek! Jeśli szukasz zawodu, na który co roku pracodawcy wskazują coraz większe zapotrzebowanie to opiekunka dziecięca jest strzałem w dziesiątkę! Program rozszerzony o sensorykę pracy z dzieckiem. Praca w żłobku/przedszkolu.

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie)
Czesne: 
0 zł - BEZPŁATNY KIERUNEK!

Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej
 • Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Opiekunka dziecięca, symbol 325905
 • Kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • Własne pracownie zawodowe
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach opiekuńczych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem i pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

 

GRATIS certyfikaty:

 • Certyfikat z pierwszej pomocy
 • Certyfikat - sensoryka pracy z dzieckiem

 

Wydajemy (bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • diagnozować i oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka,
 • stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
 • doskonalić sprawność motoryczną i manualna dziecka,
 • planować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka,
 • uczyć dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami,
 • stymulować rozwój psychiczny dziecka,
 • stwarzać warunki zapobiegające powstawaniu choroby sierocej u dzieci,
 • kształtować u dzieci pozytywne przyzwyczajenia i nawyki,
 • nawiązywać i podtrzymywać emocjonalny kontakt z dziećmi,
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego,
 • modyfikować metody wychowawcze w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i z problemami wychowawczymi,
 • prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • sprawować opiekę nad małymi dziećmi,
 • wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom,
 • dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach domowych oraz sprawować tymczasową opiekę nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarską nad dzieckiem, niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo
 • rozróżniać czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce,
 • udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania,
 • rozpoznawać symptomy dziecka skrzywdzonego,
 • stosować przepisy prawa o przestrzeganiu praw dziecka,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

A ponadto:

 • nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach zagrożenia,
 • zdobędziesz umiejętności posługiwania się językem migowym,
 • poznacz tajniki metody SI - integracji sesnorycznej, której celem jest przywrócenie prawidłowej pracy zmysłów w celu płynego codziennego funkcjonowania.

 

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka ( profesjonalna opiekunka dziecięca),
 • otworzyć własną Firmę.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 • Zdrowie publiczne
 • Pierwsza pomoc
 • Wychowanie dziecka
 • Język migowy
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego
 • Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia wychowania dziecka
 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia literatury dziecięcej
 • Wychowanie muzyczne
 • Wychowanie plastyczno-techniczne

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 140 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka odbywa się pod koniec IV semestru

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!