Jesteś tutaj

Opiekunka dziecięca

Jeśli szukasz zawodu, na który co roku pracodawcy wskazują coraz większe zapotrzebowanie to opiekunka dziecięca jest strzałem w dziesiatkę!

Informacje

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
weekendowy
Czesne: 
50 zł

Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej
 • nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Opiekunka dziecięca, symbol 325905
 • kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • własne pracownie zawodowe
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach opiekuńczych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • diagnozować i oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka
 • doskonalić sprawność motoryczną i manualna dziecka
 • planować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka
 • uczyć dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami
 • stymulować rozwój psychiczny dziecka
 • stwarzać warunki zapobiegające powstawaniu choroby sierocej u dzieci
 • kształtować u dzieci pozytywne przyzwyczajenia i nawyki
 • nawiązywać i podtrzymywać emocjonalny kontakt z dziećmi
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego
 • modyfikować metody wychowawcze w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i z problemami wychowawczymi
 • prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • sprawować opiekę nad małymi dziećmi
 • wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom
 • dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach domowych oraz sprawować tymczasową opiekę nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarską nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo
 • rozróżniać czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce
 • udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania
 • rozpoznawać symptomy dziecka skrzywdzonego
 • stosować przepisy prawa o przestrzeganiu praw dziecka
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • domach małego dziecka
 • sanatoriach
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • środowisku domowym dziecka ( profesjonalna opiekunka dziecięca)
 • otworzyć własną Firmę

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 • Zdrowie publiczne
 • Pierwsza pomoc
 • Wychowanie dziecka
 • Język migowy
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego
 • Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia wychowania dziecka
 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia literatury dziecięcej
 • Wychowanie muzyczne
 • Wychowanie plastyczno-techniczne

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (140 h)

semestr II – 2 tyg. (70h)
semestr IV – 2 tyg. (70h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka odbywa się pod koniec IV semestru

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!