Jesteś tutaj

Technikum w Stargardzie

Oprócz nauczania w szkołach policealnych oraz liceum medycznym oferujemy także możliwość zapisania się do prywatnego technikum w Stargardzie. Wśród kierunków w tej szkole znajdziesz m.in. technikum fryzjerskie w Stargardzie lub medyczne. To doskonała okazja, aby przygotować się do matury oraz do wykonywania konkretnego zawodu. U nas masz pewność, że uczysz się dokładnie tego, co będzie przydatne w przyszłości.

Sukces zawodowy osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką, kto wybiera swój zawód zgodnie z zainteresowaniami, kto odczuwa satysfakcję z wykonywanej później pracy. Prywatne technika MEDICA to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

INFORMACJE OGÓLNE O NAUCE W PRYWATNYM TECHNIKUM

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • Nauka trwa 4 lata,
 • Podbudowa: gimnazjum/8 szkoła podstawowa,
 • Zajęcia odbywają się w systemie młodzieżowym,
 • Możliwość zdobycia matury i zawodu,
 • Uczniowie otrzymują państwowe świadectwo i dyplom technika, po zdaniu egzaminu zawodowego

Gwarancja jakości

 • praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu
 • zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków w danym zawodzie z przygotowaniem pedagogicznym
 • wszystkie zawody dają możliwość zdobycia państwowego dyplomu (druk MEN) potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie
 • nauka w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego
 • komfortowe warunki kształcenia: małe grupy, dogodne plany zajęć – nauka w systemie stacjonarnym w godzinach popołudniowych
 • dodatkowe bezpłatne szkolenia i certyfikaty dzięki współpracy z partnerami branży medycznej, rehabilitacyjnej, kosmetycznej i fryzjerskiej
 • wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu wybranego kierunku przy współpracy z naszym Biurem Karier
 • organizujemy zajęcia praktyczne we współpracy z pracodawcami, dzięki czemu każdy nasz uczeń ma możliwość nauki w realnych warunkach pracy na terenie firm i przedsiębiorstw.
 • dbamy o bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i dobre samopoczucie uczniów

Ponadto oferujemy

 • koła zainteresowań
 • fakultety kierunkowe
 • indywidualne bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym w naszym Biurze Karier
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • bezpłatny dostęp do bazy ofert pracy i staży 
 • wycieczki klasowe oraz wyjazdy na imprezy branżowe i targi zawodowe

Informacje dodatkowe

Słuchacze, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają dobrowolną składkę ubezpieczeniową.