Jesteś tutaj

Technikum w Stargardzie

Oprócz nauczania w szkołach policealnych oraz liceum medycznym oferujemy także możliwość zapisania się do prywatnego technikum w Stargardzie. Wśród kierunków w tej szkole znajdziesz m.in. technikum fryzjerskie w Stargardzie lub medyczne. To doskonała okazja, aby bezpłatnie przygotować się do matury oraz do wykonywania konkretnego zawodu. U nas masz pewność, że uczysz się dokładnie tego, co będzie przydatne w przyszłości.

Sukces zawodowy osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką, kto wybiera swój zawód zgodnie z zainteresowaniami, kto odczuwa satysfakcję z wykonywanej później pracy. Prywatne technika MEDICA to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

INFORMACJE OGÓLNE O NAUCE W PRYWATNYM TECHNIKUM

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • Nauka trwa 4 lata,
 • Podbudowa: gimnazjum/8 szkoła podstawowa,
 • Zajęcia odbywają się w systemie młodzieżowym,
 • Możliwość zdobycia matury i zawodu,
 • Uczniowie otrzymują państwowe świadectwo i dyplom technika, po zdaniu egzaminu zawodowego

Gwarancja jakości

 • praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu
 • zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków w danym zawodzie z przygotowaniem pedagogicznym
 • wszystkie zawody dają możliwość zdobycia państwowego dyplomu (druk MEN) potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie
 • nauka w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego
 • komfortowe warunki kształcenia: małe grupy, dogodne plany zajęć – nauka w systemie stacjonarnym w godzinach popołudniowych
 • dodatkowe bezpłatne szkolenia i certyfikaty dzięki współpracy z partnerami branży medycznej, rehabilitacyjnej, kosmetycznej i fryzjerskiej
 • wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu wybranego kierunku przy współpracy z naszym Biurem Karier
 • organizujemy zajęcia praktyczne we współpracy z pracodawcami, dzięki czemu każdy nasz uczeń ma możliwość nauki w realnych warunkach pracy na terenie firm i przedsiębiorstw.
 • dbamy o bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i dobre samopoczucie uczniów

Dlaczego Technika Medica?

 • nauczymy Cię praktycznie wykonywać zawód,
 • solidnie przygotujemy Cię do matury,
 • dodatkowe zajęcia sportowe, komputerowe i specjalistyczne szkolenia zawodowe u pracodawców,
 • dodatkowe zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych,
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne,
 • patronat pracodawców, którzy czynnie uczestniczą w procesie dydaktycznym,
 • organizujemy ciekawe praktyki zawodowe,
 • podczas nauki w prywatnym technikum uzyskasz dodatkowe kwalifikacje (organizujemy kursy i szkolenia specjalistyczne, po ukończeniu których otrzymasz dodatkowy dokument w postaci państwowego świadectwa i certyfikat w wybranym języku),
 • będziesz dobrze przygotowany do podjęcia pracy już po technikum,
 • będąc absolwentem naszej szkoły łatwiej poradzisz sobie na studiach,
 • nasi nauczyciele indywidualnie i z zaangażowaniem traktują uczniów,
 • lekcje prowadzone są w autorski sposób w nowoczesnych pracowniach zawodowych,
 • w Medice kształcimy w przyjaznej atmosferze, organizujemy liczne zajęcia fakultatywne i dodatkowe, imprezy i wycieczki,
 • będziesz miał okazję uczestniczyć w projektach EFS, ERASMUS dofinansowanych ze środków unijnych ( doskonalenie zawodowe, wymiana międzynarodowa, dobre praktyki itp.)

Chcesz uczyć się w Szczecinie? Sprawdź ofertę tamtejszej placówki Medica i wybierz liceum dla dorosłych w Szczecinie, unikalnej szkoły medyczno-kosmetycznej. Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji w wybranym z miast.

Ponadto oferujemy

 • koła zainteresowań
 • fakultety kierunkowe
 • indywidualne bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym w naszym Biurze Karier
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • bezpłatny dostęp do bazy ofert pracy i staży 
 • wycieczki klasowe oraz wyjazdy na imprezy branżowe i targi zawodowe

Informacje dodatkowe

Słuchacze, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają dobrowolną składkę ubezpieczeniową.