Jesteś tutaj

O SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA

W szkole branżowej II stopnia w Stargardzie oferujemy dwa poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia. Jeśli interesujesz się wizerunkiem i trendami branży urody wybierz kierunek technik usług fryzjerskich. Masz zdolności techniczne? Zapraszamy na kierunek technik elektryk. Oba kierunki należą do grupy zawodów poszukiwanych.

Szkoła branżowa II stopnia jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły.
W branżowej szkole I stopnia realizowane było kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom zawodowy, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Co ciekawe, II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

W szkole branżowej II stopnia w Stargardzie oferujemy naukę w zawodach technik usług fryzjerskich, technik elektryk, technik rolnik.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Szkoła Branżowa II Stopnia posiada pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Nauka trwa 2 lata
 • Podbudowa: szkoła branżowa I stopnia
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, wieczorowym
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo, dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej) oraz świadectwo dojrzałości
 • Koszt nauki 180,00 zł miesięcznie

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu
 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków w danym zawodzie
 • Wszystkie zawody dają możliwość zdobycia państwowego dyplomu (druk MEN) zawodowego w danym zawodzie
 • Nauka w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego
 • Komfortowe warunki kształcenia: małe grupy, dogodne plany zajęć 
 • Dodatkowe bezpłatne szkolenia i certyfikaty dzięki współpracy z partnerami branży fryzjerskiej, elektrycznej, rolniczej
 • Organizujemy zajęcia praktyczne we współpracy z pracodawcami, dzięki czemu każdy nasz słuchacz  ma możliwość nauki w realnych warunkach pracy na terenie firm i przedsiębiorstw
 • Dbamy o bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i dobre samopoczucie słuchaczy