Jesteś tutaj

O SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA

Dobry zawód, tytuł technika i ogromna dawka wiedzy praktycznej! W szkole branżowej II stopnia w Stargardzie oferujemy poszukiwany na rynku pracy kierunek fryzjerstwo. Jeśli interesujesz się wizerunkiem i trendami branży urody wybierz kierunek technik usług fryzjerskich. Ucz się od zawodowców!

Szkoła branżowa II stopnia jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły.

W branżowej szkole I stopnia realizowane było kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom zawodowy, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Co ciekawe, II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

W szkole branżowej II stopnia w Stargardzie oferujemy naukę w modnym i poszukiwanym zawodzie technik usług fryzjerskich. Zapraszamy! Zostań zawodowym stylistą fryzur i wizerunku.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Szkoła Branżowa II Stopnia posiada pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Nauka trwa 2 lata
 • Podbudowa: szkoła branżowa I stopnia
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo, dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej) oraz świadectwo dojrzałości
 • Koszt nauki: bezpłatna nauka! 

Informacje dodatkowe

Bezpłatna szkoła branżowa II stopnia w Stargardzie jest szkołą darmową, bez czesnego. 

Ponosisz jedynie koszt indywidualnej wyprawki zawodowej, w kwocie 250 zł za każdy semestr nauki.

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu
 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków w danym zawodzie
 • Wszystkie zawody dają możliwość zdobycia państwowego dyplomu (druk MEN) zawodowego w danym zawodzie
 • Nauka w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego
 • Komfortowe warunki kształcenia: małe grupy, dogodne plany zajęć 
 • Dodatkowe bezpłatne szkolenia i certyfikaty dzięki współpracy z partnerami branży fryzjerskiej, elektrycznej, rolniczej
 • Organizujemy zajęcia praktyczne we współpracy z pracodawcami, dzięki czemu każdy nasz słuchacz  ma możliwość nauki w realnych warunkach pracy na terenie firm i przedsiębiorstw
 • Dbamy o bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i dobre samopoczucie słuchaczy