Jesteś tutaj

O Szkole Policealnej

Szkoła policealna. Poszukiwane kierunki i specjalizacje szansą na rynku pracy.

Informacje ogólne

 • Szkoły policealne Medica to Szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz roczna policealna szkoła oparta na autorskich programach nauczania pracowników naukowych C.M. Medica – zawody zgodne z Polską Klasyfikacja Zawodów
 • Słuchacze otrzymują tytuł technika lub do niego adekwatny
 • Nauka trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • Słuchacze szkoły policealnej otrzymują państwowe świadectwo i po zdaniu egzaminu państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej). Słuchacze rocznej szkoły policealnej otrzymują państwowe świadectwo MEN oraz dyplom z certyfikatem C.M. Medica

Gwarancja jakości

 • Poszukiwane zawody w krótkim czasie – kształcenie trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od wybranego kierunku
 • Praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu
 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków i nauczycieli akademickich
 • Wszystkie kierunki dają możliwość zdobycia państwowego dyplomu (druk MEN) potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie
 • Nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego
 • Komfortowe warunki kształcenia: małe grupy, dogodne plany zajęć – weekendowe i stacjonarne
 • Bardzo wysoka wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych
 • Dodatkowe bezpłatne szkolenia i certyfikaty dzięki współpracy z partnerami branży kosmetycznej i medycznej
 • Wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu wybranego kierunku przy współpracy z naszym Biurem Karier