Jesteś tutaj

O Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Kursy zawodowe to nowoczesna, elastyczna i szybka forma zdobycia nowego zawodu lub wybranych umiejętności, gdzie na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie!

INFORMACJE

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy
Tryby kształcenia (do wyboru): zaoczny, wieczorowy, dzienny
Uzyskany dokument: państwowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
Uprawnienia: tytuł zawodowy i prawo do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji

Kliknij aby się zapisać online!

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)?

Kursy zawodowe to szansa dla osób dorosłych chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, uzupełnić swoje wykształcenie, wesprzeć rozwój kariery zawodowej bądź udoskonalić swoje umiejętności, które zostają uwierzytelnione certyfikatem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie.

Wyjątek stanowi kurs technik weterynarii, gdzie warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wykształcenia średniego.

Jakie dokumenty otrzymuje się po zakończeniu nauki?

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji. 

TYTUŁ ZAWODOWY TECHNIKA

Osoby które posiadają wykształcenie średnie (lub zdobędą je w trakcie nauki na kursie) i pozytywnie zaliczą wszystkie egzaminy kwalifikacyjne z danego zawodu (zdobędą wszystkie kwalifikacje z zakresu danego zawodu) otrzymają państwowy dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.

Kliknij aby się zapisać online!